Harga Hari IniToday's Price
HARGA HARI INI
 19 APRIL 2015
PRODUK
NAB
Caj Jualan
Caj Jualan
 
(RM)
(%)
(%)
   
Bukan KWSP
KWSP
.....................................................................................
ASNNANANA
ASN 2NANANA
ASN 3NANANA
ASG-PendidikanNANANA
ASG-KesihatanNANANA
ASG-PersaraanNANANA
ASBNANANA
ASW 2020NANANA
ASMNANANA
ASDNANANA
AS 1MalaysiaNANANA
ASB 2NANANA
Cetak Harga Hari Ini

Harga unit ditentukan berdasarkan kepada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit bagi unit amanah yang berkenaan. Pengiraan adalah pada dasar harga silam (‘historical pricing’) dan penilaian semula akan dibuat pada setiap pertengahan hari urus niaga.

Susulan daripada penilaian tersebut, sekiranya berlaku perubahan (naik atau turun) ke atas NAB yang melebihi 5% daripada penilaian sebelumnya, harga unit bagi tabung unit amanah tersebut akan juga turut berubah.