Dikemaskini pada 18 April 2014
Versi Bahasa
 

Harga unit ditentukan berdasarkan kepada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit bagi unit amanah yang berkenaan. Pengiraan adalah pada dasar harga silam ( ‘historical pricing’ ) dan penilaian semula akan dibuat pada setiap pertengahan hari urus niaga.

Susulan daripada penilaian tersebut, sekiranya berlaku perubahan (naik atau turun) ke atas NAB yang melebihi 5% daripada penilaian sebelumnya, harga unit bagi tabung unit amanah tersebut akan juga turut berubah


Permodalan Nasional Berhad

 

 

Berita Terkini
Penangguhan urus niaga ASG: 18 hingga 19 April 2014
ASNB umum agihan pendapatan bagi tiga tabung ASG
ASM agih pendapatan 6.60 sen seunit
  Seterusnya >  
 
 
Notis Penting
Notis Pemberitahuan - Pemegang Unit ASG
Kemasikini buku pelaburan oleh pihak ketiga
Notis penipuan: Program ASBpro
   
 
Capaian Pantas

Fatwa:
 

Penjelasan mengenai hukum ASB/ASN dalam program Fikrah (RTM)

 

Melabur dalam ASB, ASN harus: Fatwa
- Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

 

Pelaburan Dalam ASN, ASB Dan Seumpamanya
- Portal Rasmi Fatwa Malaysia

 

Penjelasan Halal Haram ASN & ASB
- Prof Madya Dato' Dr. Mohd Asri Zainul Abidin

 

Hukum ASB dari pandangan Dr Mahmood Zuhdi
- Prof Dato' Dr Mahmood Zuhdi Ab Majid

Lembaga Penasihat Shariah
Prospektus & Halaman Serlahan Produk
Kemas kini maklumat peribadi anda
   
 
 
Sorotan Penting
Hibah Amanah
Langganan melalui perbankan Internet
Skim Potongan Gaji
 
 
 
Web Disclaimer ASNB 2006 m2u clicks affin rhb amanah-hibah amanah-pengisytiharan