ASB/ASN HARUS
Kekeliruan tidak
seharusnya timbul
kerana hukum Harus
dikeluarkan oleh badan
bertanggungjawab
dalam hal
ehwal berkaitan agama Islam
di negara ini.
PNB/ASNB memainkan peranan besar meningkatkan sosio ekonomi masyarakat Bumiputera dan Islam di negara ini menerusi penguasaan dalam syarikat strategik dan utama.

Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan hukum pelaburan dalam ASN/ASB serta dividen bonus adalah Harus.

Kaedah ijtihad juga digunapakai oleh kebanyakan majlis penasihat syariah dalam industri sekuriti dan kewangan untuk menentukan hukum (produk).

Hukum Harus berpandukan 5 perkara asas Maqasid Syariah.
Hifz Al-Mal (kekuatan ekonomi umat Islam) merupakan daruriyah yang dipertimbangkan kerana kedudukan ekonomi umat Islam di negara ini yang perlu diperkukuhkan lagi.

PNB/ASNB tidak melabur dalam sektor yang nyata haram seperti arak dan judi.


PNB/ASNB mempunyai Panel Penasihat Syariah yang berpengalaman luas dalam hal ehwal berkaitan agama Islam.
Sumber e-Fatwa (Portal rasmi Fatwa Malaysia)

Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa adalah berpandukan kepada Ijtihad Jama’i dan konsensus semua ahli Jawatankuasa yang terdiri daripada para Mufti dan ahli-ahli pakar bidang akidah, fiqh, hadith dan tafsir, muamalat dan sains.

Kenyataan media Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia , 14 Februari 2014

PNB tidak sama dengan komersial lain kerana fungsinya adalah seperti badan kerajaan dengan matlamat meningkatkan ekonomi masyarakat Bumputera dan Melayu, jadi kalau kita samakan PNB dengan komersial lain, itulah yang menimbulkan kekeliruan.

Dato’ Mohd Shukri bin Mohamad
Mufti Kelantan
Harian Metro, 12 Mac 2015

Today's Price
HARGA HARI INI
 3 OGOS 2015
PRODUK
NAB
Caj Jualan
Caj Jualan
 
(RM)
(%)
(%)
   
Bukan KWSP
KWSP
.....................................................................................
ASN0.7586 5.00 -
ASN 20.6229 5.00 3.00
ASN 31.1451 5.00 3.00
ASG-Pendidikan1.0101 5.00 3.00
ASG-Kesihatan1.0726 5.00 3.00
ASG-Persaraan1.1777 5.00 3.00
ASB1.0000 - -
ASW 20201.0000 - -
ASM1.0000 - -
ASD1.0000 - -
AS 1Malaysia1.0000 - -
ASB 21.0000 - -

Cetak Harga Hari Ini

Harga unit ditentukan berdasarkan kepada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit bagi unit amanah yang berkenaan. Pengiraan adalah pada dasar harga silam (‘historical pricing’) dan penilaian semula akan dibuat pada setiap pertengahan hari urus niaga.

Susulan daripada penilaian tersebut, sekiranya berlaku perubahan (naik atau turun) ke atas NAB yang melebihi 5% daripada penilaian sebelumnya, harga unit bagi tabung unit amanah tersebut akan juga turut berubah.