Harga Hari IniToday's Price
HARGA HARI INI
 27 JANUARI 2015
PRODUK
NAB
Caj Jualan
Caj Jualan
 
(RM)
(%)
(%)
   
Bukan KWSP
KWSP
.....................................................................................
ASN0.7904 5.00 -
ASN 20.6573 5.00 3.00
ASN 31.1359 5.00 3.00
ASG-Pendidikan1.0801 5.00 3.00
ASG-Kesihatan1.1448 5.00 3.00
ASG-Persaraan1.2382 5.00 3.00
ASB1.0000 - -
ASW 20201.0000 - -
ASM1.0000 - -
ASD1.0000 - -
AS 1Malaysia1.0000 - -
ASB 21.0000 - -
Cetak Harga Hari Ini

Harga unit ditentukan berdasarkan kepada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit bagi unit amanah yang berkenaan. Pengiraan adalah pada dasar harga silam (‘historical pricing’) dan penilaian semula akan dibuat pada setiap pertengahan hari urus niaga.

Susulan daripada penilaian tersebut, sekiranya berlaku perubahan (naik atau turun) ke atas NAB yang melebihi 5% daripada penilaian sebelumnya, harga unit bagi tabung unit amanah tersebut akan juga turut berubah.