AMANAH SAHAM MALAYSIA

Maklumat Tabung

Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM)
Jenis
Pendapatan.
Kategori
Ekuiti.
Tarikh Pelancaran
20 April 2000.
Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad.
Objektif
Untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit membuat pelaburan jangka panjang yang menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Warganegara.
- Akaun Dewasa (18 tahun ke atas).
- Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah
berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur
bagi kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 18
tahun ke bawah). Penjaga dan kanak-kanak
mestilah warganegara.

Maklumat Urusniaga

Harga Seunit
RM 1.00.
Bentuk Pelaburan
Buku Pelaburan.
Pelaburan Permulaan Minimum
Buku Pelaburan - 100 unit.
Pelaburan Tambahan Minimum
Buku Pelaburan - 1 unit.
Pelaburan Maksimum
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Saiz Tabung
17.042 bilion unit.
Caj Jualan
Tiada.
Caj Jualan Balik
Tiada.
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta.
Tempoh Bertenang
Tiada.
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac.
Penutupan Akaun dan Kelayakan
bagi Pengagihan Pendapatan
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

Prestasi Tabung

Tahun Berakhir 31 Mac 2013 2014 2015
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 6.50 6.60 6.60

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Malaysia yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah

Kembali
Ke Atas