Versi Bahasa
 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung AMANAH SAHAM DIDIK (ASD)
Jenis Pertumbuhan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 20 April , 2001
Objektif Untuk memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit.
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mengharapkan pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang dari pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada), sebagai persediaan keperluan kewangan bagi tujuan perbelanjaan pendidikan pelabur dan ahli keluarga pada masa hadapan.
 
Kelayakan Bumiputera Malaysia.
  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Bijak ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus PelaburanPermodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP
 
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan- 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan - 1 unit
  • KWSP - RM1,000
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 5.742 bilion unit
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun


Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

   

PRESTASI TABUNG

Tarikh Berakhir 30 Jun
2012
2013
2014
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen)
6.60
6.80
6.60

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Didik yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Cetak Laman Ini               Anda Perlukan Khidmat Nasihat?