Versi Bahasa
 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung
ASG - Amanah Saham Pendidikan
ASG - Amanah Saham Kesihatan
ASG - Amanah Saham Persaraan
Jenis
Pertumbuhan dan pendapatan
Pertumbuhan dan pendapatan
Pertumbuhan dan pendapatan
Kategori

Sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain instrument pasaran

Ekuiti

Sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain instrument pasaran

Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan /atau anak-anak dan /atau individu di bawah jagaan mereka. Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan /atau anak-anak dan /atau individu di bawah jagaan mereka. Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan pengaliran pendapatan yang stabil untuk membolehkan pemegang-pemegang unit  dan /atau anak-anak dan /atau individu di bawah jagaan mereka memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan mereka

Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan

Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk perbelanjaan kesihatan
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan persaraan


Kelayakan Warganegara Malaysia
  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah)
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit Harga Jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan- 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan- 1 unit
  • KWSP - RM1,000
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Saiz Tabung 1.0 bilion unit
Caj Jualan
  • 5 % dari NAB seunit (Bukan KWSP)
  • 3% dari NAB seunit (KWSP) - Berkuatkuasa 1 Jan 2008
 
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac


Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

   

PRESTASI PRODUK

ASG - Amanah Saham Pendidikan

Tahun Berakhir 31 Mac
2012
2013
2014
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.00
7.10
7.10
Jumlah Pulangan (%)
6.67
7.16
9.39
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1112
1.1192
1.1490
NAB Seunit Terendah (RM)
0.9788
1.0275
1.0477

ASG - Amanah Saham Kesihatan

Tahun Berakhir 31 Mac
2012
2013
2014
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen)
7.10
7.20
7.20
Jumlah Pulangan (%)
6.54
6.79
11.14
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1628
1.1710
1.2220
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0166
1.0747
1.0968

ASG - Amanah Saham Persaraan

Tahun Berakhir 31 Mac
2012
2013
2014
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.05
7.30
7.05
Jumlah Pulangan (%)
10.35
10.67
8.75
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.2094
1.2702
1.2986
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0531
1.1270
1.1932
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Cetak Laman Ini               Anda Perlukan Khidmat Nasihat?