Versi Bahasa
 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung AMANAH SAHAM WAWASAN 2020 (ASW 2020)
Jenis Pendapatan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 28 Ogos 1996
Objektif Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
 
Kelayakan Warganegara Malaysia.
  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan - 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan - 1 unit
  • KWSP - RM1,000
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 21.983 bilion unit.
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
 
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos


Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

   

PRESTASI TABUNG

Tahun Berakhir 31 Ogos
2011
2012
2013
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.50
6.60
6.70
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Wawasan 2020 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Cetak Laman Ini               Anda Perlukan Khidmat Nasihat?