Versi Bahasa
 

SKIM POTONGAN GAJI

S1 Apakah yang dimaksudkan dengan kemudahan Skim Potongan Gaji (SPG)?

SPG merupakan satu kemudahan kepada pemegang unit ASB* untuk menambah pelaburan setiap bulan secara berterusan tanpa perlu berurusan di kaunter.

  *  Tertakluk kepada had maksima pegangan unit bagi setiap individu
 
S2 Siapakah yang layak untuk menyertai skim ini?

Kemudahan ini terbuka kepada semua pegawai perkhidmatan awam persekutuan, swasta atau lain-lain yang telah menjadi pemegang unit ASB. Potongan gaji minimum sebulan ialah sebanyak RM10.

   
S3 Bolehkah saya membuat potongan gaji untuk ahli keluarga?

Boleh, tetapi setiap ahli keluarga tersebut mestilah terlebih dahulu menjadi pemegang unit kepada ASB. Potongan gaji minimum untuk setiap ahli keluarga adalah sebanyak RM10 sebulan.

   
S4 Adakah saya perlu membayar sebarang yuran untuk perkhidmatan ini?

Tidak.

   
S5 Bagaimanakah caranya untuk saya menyertai skim SPG ini?

Pihak majikan perlu mendaftar terlebih dahulu dengan ASNB untuk menyertai skim SPG ini. Untuk tujuan potongan gaji, anda dikehendaki berurusan terus dengan pihak majikan/ jabatan/ bahagian gaji masing-masing.

Sekiranya anda adalah Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang bayaran gajinya diuruskan oleh Pejabat Perakaunan, anda perlu melengkapkan borang SPG ASNB. Borang tersebut boleh dimuat turun dari laman web ASNB ini atau diperolehi dari Pejabat ASNB. Satu salinan borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada Pejabat ASNB untuk pengesahan sebelum diserahkan kepada majikan/jabatan/ bahagian gaji untuk tindakan lanjut iaitu penghantaran kepada Pejabat Perakaunan.

Sekiranya anda adalah kakitangan swasta/ lain-lain, anda perlu melengkapkan borang BS1F (1). Borang tersebut boleh didapati dari Pejabat ASNB.