Versi Bahasa
 

SKIM POTONGAN GAJI

Pemohon
Pemegang Unit ASB.

Borang Dan Dokumen Diperlukan

 1. Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 2. Kakitangan Swasta/Lain-lain
 3. Kemudahan Potongan Gaji Keluarga
 4. Penambahan/ Pengurangan atau Pemberhentian Skim Potongan Gaji
 5. Penambahan/ Pengurangan atau Pemberhentian Kemudahan Potongan Gaji Keluarga

...................................................................................................................................................................................

A. Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
(Nota: Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang bayaran gajinya diuruskan oleh Pejabat Perakaunan)

 • Surat Kebenaran Potongan Gaji Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (Borang SPG ASNB) yang telah disahkan oleh majikan/jabatan/bahagian gaji
 • Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan oleh majikan/jabatan/bahagian gaji
 • Salinan Buku Pelaburan Unit Amanah ASNB yang telah disahkan oleh majikan/ jabatan/bahagian gaji

Tempat Memohon

 • Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat ASNB
 • Pemegang Unit hanya perlu menghantar satu salinan Borang SPG ASNB sahaja kepada Pejabat ASNB untuk pengesahan sebelum diserahkan kepada majikan/ jabatan/bahagian gaji untuk tindakan lanjut iaitu penghantaran kepada Pejabat Perakaunan

 

B. Kakitangan Swasta

 • Surat Kebenaran Potongan Gaji BS 1F(1)
 • Majikan perlu mendaftar terlebih dahulu dengan ASNB

Tempat Memohon

 • Unit Gaji majikan masing-masing

 

C. Kemudahan Potongan Gaji Keluarga

 • Surat Kebenaran Potongan Gaji Keluarga BS1 F (2)

Tempat Memohon

 • Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat ASNB

 

D. Penambahan/ Pengurangan atau Pemberhentian Skim Potongan Gaji

 • Kakitangan Swasta
  • Pemegang unit hendaklah memaklumkan kepada majikan masing-masing
 • Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang bayaran gajinya diuruskan oleh Pejabat Perakaunan
  • Pemegang unit hendaklah memaklumkan kepada majikan/jabatan/ bahagian gaji
 • Kakitangan kerajaan yang telah membuat potongan gaji melalui ANGKASA
  • Pemegang unit hendaklah memaklumkan melalui surat kepada ANGKASA

Tempat Memohon

 • Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat ASNB

E. Penambahan/ Pengurangan atau Pemberhentian Kemudahan Potongan Gaji Keluarga

 • Surat kebenaran Potongan Gaji Keluarga BS 1F (2)

Tempat Memohon

 • Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat ASNB