Sebelum menandatangani sebarang dokumen, pemegang unit dinasihatkan untuk membaca dan memahami terma dan syarat Hibah Amanah atau Pengisytiharan Amanah yang terkandung dalam surat ikatan, borang dan dokumen yang berkaitan dengan perkhidmatan ini.
 
 
Dengan Hibah Amanah/Pengisytiharan Amanah
 
 

01hapa Anda masih mempunyai kawalan penuh dan menikmati manfaat pelaburan tersebut selagi anda masih hidup.


02hapa Anda yang menentukan penerima dan peratus pembahagian untuk pelaburan tersebut.


03hapa Anda boleh memilih sehingga 10 orang penerima.


04hapa Penerima yang dipilih adalah penerima mutlak.


05hapa Tidak perlu Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet untuk membuat tuntutan.

 

 
 

Back To Top