MENGENAI
spacer
 
MAKLUMAT KORPORAT

Pengurus Dana iaitu ASNB adalah anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad (PNB). ASNB ditubuhkan pada 22 Mei 1979 sebagai syarikat pengurusan unit amanah di bawah PNB. Setelah lebih daripada 30 tahun berada dalam industri, ASNB kini mengurus 12 dana yang bernilai RM207.398 bilion pada tarikh catatan terakhir.

MAKLUMAT KEWANGAN ASNB

Berikut adalah ringkasan prestasi lalu ASNB berdasarkan akaun beraudit bagi tempoh tiga tahun lepas dari 2014 hingga 2016:

Tahun Berakhir 31 Disember
  RM’000
2016
RM’000
2015
RM’000
2014
Modal Terbayar 30,000 30,000 30,000
Dana-dana Pemegang Saham 141,660 530,551 617,384
Hasil 1,196,436 1,223,112 1,175,202
Untung Sebelum Cukai 599,366 614,578 608,809
Untung Selepas Cukai & Zakat 441,109 453,167 455,941
AHLI LEMBAGA PENGARAH

ASNB mempunyai ahli-ahli Lembaga Pengarah berpengalaman yang mempunyai latar belakang dalam bidang pelaburan, kewangan dan pengurusan sektor awam. Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan secara berkala bagi memantau dan memastikan objektif-objektif dana tercapai. Ia bertanggungjawab untuk merangka dasar dan garis panduan syarikat ke arah pencapaian objektif tersebut.

 
TSAWO

YBhg Tan Sri Abdul Wahid Omar
Pengerusi
Bukan Eksekutif/Bukan Bebas

dara

YBhg Dato' Abdul Rahman Ahmad
Pengarah
Eksekutif/Bukan Bebas
 
noor-azlan-ghazali

YBhg Professor Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan
Ghazali
Pengarah
Bukan Eksekutif/Bebas
 
nik-norzru-thani-nik-hassan-thani

YBhg Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani
N. Hassan Thani
Pengarah
Bukan Eksekutif/Bebas
 
nik-ramlah-mahmood

YBhg Dato' Dr. Nik Ramlah
Nik Mahmood
Pengarah
Bukan Eksekutif/Bebas
 
enMH

Encik Mohammad
Hussin
Pengarah Eksekutif
Eksekutif/Bukan Bebas
 
AHLI JAWATANKUASA PELABURAN
Jawatankuasa Pelaburan Dana bertanggungjawab dalam yang berikut:
 • Menyediakan polisi pelaburan dan garis panduan bagi pengurusan dana yang berkesan dan cekap dengan menggabungkan tadbir urus korporat yang baik dan amalan terbaik dalam pengurusan dana.
 • Menyediakan panduan ke arah memenuhi objektif dana dan memastikan pulangan yang kompetitif kepada pemegang unit.
 • Meluluskan pelan dan strategi pelaburan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang bagi meningkatkan dan memaksimumkan nilai portfolio pelaburan.
 • Mempertimbangkan semua perkara yang difikirkan sesuai.
 • Secara purata, Jawatankuasa Pelaburan bermesyuarat sekali sebulan tetapi mungkin berjumpa dengan lebih kerap jika perlu.
 
Ahli Jawatankuasa Pelaburan ASB, ASM, ASD, AS 1Malaysia, ASB 2, ASN, ASN 2, ASN 3, ASG-Pendidikan, ASG-Kesihatan dan ASG-Persaraan
1YBhg Tan Sri Abdul Wahid Omar
Pengerusi
Ahli Bukan Bebas
2YBhg Dato' Abdul Rahman Ahmad
Ahli Bukan Bebas
3YBhg Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah
Ahli Bebas
4YBhg Professor Dato’ Seri Dr Noor Azlan Ghazali
Ahli Bebas
5YBhg Datuk Dr. Mohd Daud Bakar
Ahli Bebas
6YBhg Datuk Seri Dr Nik Norzrul Thani bin N. Hassan Thani
Ahli Bebas
Ahli Jawatankuasa Pelaburan ASW 2020
1YBhg Tan Sri Abdul Wahid Omar
Pengerusi
Ahli Bukan Bebas
2YBhg Tan Sri Faizah Mohd Tahir
Ahli Bebas
3YBhg Dato’ Wan Roshdi Wan Musa
Ahli Bebas
4Encik Cheng Kee Check
Ahli Bebas
PANEL PENASIHAT SYARIAH PNB
 
sAH

YBhg Dato' Dr. Abdul Halim
Ismail
Pengerusi

sH

YBhg Tan Sri Dato' Seri (Dr) Haji Harussani Haji Zakaria
 
sMS

YBhg Dato' Haji Mohamad Shukri Mohamad
 
sNG

YBhg Dato' As-Sheikh Haji Nooh Gadot
 
sMZ

YBhg Prof Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Haji Ab. Majid
 
 
KUMPULAN PENGURUSAN
enMH

Encik Mohammad Hussin
Ketua Pegawai Eksekutif
& Pengarah Eksekutif
 
myj

Encik Mohd Yazid Jali
Naib Presiden
Jabatan Jualan & Pengurusan Saluran dan Jabatan Business Solutions
 
knm

Encik Kamaldeen NM Abdul Kader
Naib Presiden
Jabatan Akaun
 
mas

Encik Mohd Azuddin Sham Abdullah
Naib Presiden
Jabatan Operasi Unit Amanah & Pentadbiran Rekod
 
fsk

Cik Fairuz Suzana Kamaruddin
Naib Presiden
Jabatan Strategi Unit Amanah & Pengurusan Produk
 
mry

Encik Mohd Ridza Yahya
Naib Presiden
Jabatan Pengurusan & Penyeliaan Cawangan
 
mys

Encik Mohd Yusri Surip
Naib Presiden
Jabatan Pengurusan Ejen & Perhubungan Pelanggan
 
snsb

Puan Siti Norilah Shamsul Bahri
Naib Presiden
Jabatan Pemasaran & Literasi Kewangan
 
 
PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA
Pengurus mendapatkan perkhidmatan fungsi-fungsi berikut secara sumber luar daripada PNB agar operasinya konsisten dengan amalan Kumpulan PNB di mana pentadbiran dan fungsi penyeliaan bagi semua entiti dalam Kumpulan PNB disatukan dan dilaksanakan di peringkat kumpulan. Oleh sebab ASNB adalah anak syarikat milik penuh PNB dan sebahagian daripada Kumpulan PNB, fungsi penyeliaan ASNB diberi kepada PNB untuk mengurangkan pertindihan dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dalam Kumpulan PNB untuk mencapai kecekapan operasi optimum.

 1. Perkhidmatan Undang-undang
 2. Perkhidmatan Sumber Manusia
 3. Perkhidmatan Perolehan
 4. Perkhidmatan Teknologi Maklumat
 5. Perkhidmatan Komunikasi Korporat
 6. Perkhidmatan Pemprosesan Pelaburan
 7. Fungsi Audit Dalaman
 8. Fungsi Pengurusan Risiko
 9. Fungsi Pematuhan
 
 
PEGAWAI PEMATUHAN

Encik Zulkafli Hamid
Naib Presiden, Jabatan Pematuhan
 
 
SETIAUSAHA SYARIKAT KUMPULAN

Puan Adibah Khairiah Ismail @ Daud (MIA 13755)
Naib Presiden Kanan/Setiausaha Syarikat Kumpulan
 
 
Back To Top