PROSPEKTUS & HALAMAN SERLAHAN PRODUK
Electronic Master Prospectus and Product Highlights Sheet

The Master Prospectus and the Product Highlights Sheet are to be read and understood prior to making any decisions.

Please take note that the paper/printed copy of the Master Prospectus, the Product Highlights Sheet and the accompanying application forms can be obtained from all Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) branches and agents.

Any information that falls outside of the designated area does not form part of the electronic prospectus and product highlights sheet and that the unit trusts are offered solely on the basis of the information contained in the electronic prospectus. ASNB is responsible for this Internet site and electronic storage medium. ASNB is wholly-owned by Permodalan Nasional Berhad (PNB).

Not an Offer to Sell or a Solicitation to Buy

Each of the funds referred to in the ASNB website is intended only to be made available in Malaysia and offered only to Malaysian. The information contained on this website inclusive of the Electronic Master Prospectus and the Product Highlights Sheet deemed not to be an offer to sell or a solicitation of an offer to buy units in the fund, nor shall any such units be offered or sold to any person in any jurisdiction in which such an offer, solicitation, purchase or sale would be unlawful under the securities laws or relevant laws of such jurisdiction.

Acknowledgement

I hereby agreed on the following/Saya dengan ini bersetuju:

 • have read, understood and agreed to the above;
 • will not print out the application forms separately from the Electronic Master Prospectus as it is to be accompanied by the complete and unaltered Electronic Master Prospectus;
 • understood that the application forms are as appendices to the Electronic Master Prospectus only, and could not be used for application purposes;
 • are only allowed to subscribe to the unit trust fund if you are a Malaysian subject to the eligibility criteria as specified by each fund or as specified in the respective Deeds of the Funds;
 • agreed to the exclusion by ASNB of any liability for any loss (direct or otherwise) arising from the use of any part of the information contained in this website, and the exclusion of any liability in respect of any error or omission by ASNB and any relevant third party.


 
HARGA TETAP
 

logo_asb

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
2 Januari 1990
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Sijil
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 10 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • Sijil: Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksima
 • Akaun Dewasa1: 200,000 unit
 • Akaun Remaja1: 200,000 unit2

Nota:

 1. Bagi Akaun Dewasa dan Remaja untuk ASB, had pelaburan maksimum mungkin berubah dan melebihi 200,000 unit tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan.
 2. Remaja tidak dibenarkan untuk menjual semula unit melainkan Remaja berkenaan telah mencapai umur dua belas (12) tahun dan permohonan untuk menjual semula unit tidak boleh melebihi dua ratus (200) unit Akaun Remaja dalam mana-mana tempoh satu (1) minggu. Unit Akaun Remaja akan ditukarkan secara automatik ke Akaun Dewasa setelah Remaja berkenaan mencapai Umur Majoriti.

Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASB akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Disember
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.25
6.75
7.00
Bonus Seunit (Sen)
0.50
0.50
0.25
Bonus Khas (Sen)
-
-
1.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Bumiputera yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asw2020

AMANAH SAHAM WAWASAN 2020
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM WAWASAN 2020 (ASW 2020)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
28 Ogos 1996
Objektif Pelaburan
Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Ogos

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASW 2020 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Ogos
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.40
6.30
6.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Wawasan 2020 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asm

AMANAH SAHAM MALAYSIA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
20 April 2000
Objektif Pelaburan
Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Tunai Setara: 1 unit
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASM akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Mac
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.60
6.30
6.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Malaysia yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asd

AMANAH SAHAM DIDIK
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM DIDIK (ASD)
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
20 April 2001
Objektif Pelaburan
Untuk memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mengharapkan pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang dari pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada), sebagai persediaan keperluan kewangan bagi tujuan perbelanjaan pendidikan pelabur dan ahli keluarga pada masa hadapan.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASD akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 Jun
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.60
6.30
6.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Didik yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_as1m

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (AS 1Malaysia)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
5 Ogos 2009
Objektif Pelaburan
Objektif pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan di samping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan.
Pelabur Sasaran
 • Pelabur jangka masa sederhana dan jangka masa panjang
 • Pelabur yang memahami pulangan dan risiko
 • Pelabur yang ingin mendapatkan pulangan dari pengagihan pendapatan, sekiranya ada
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had pelaburan maksima dikenakan kepada pelabur AS 1Malaysia.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
AS 1Malaysia akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 September
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.40
6.10
6.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham 1Malaysia yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asb2

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 (ASB 2)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
2 April 2014
Objektif Pelaburan
Menjana pulangan jangka panjang yang konsisten di samping memastikan pengekalan modal pemegang unit dengan menyertai pelaburan di dalam portfolio aset campuran.
Pelabur Sasaran
Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil yang berikut:
 • Memahami risiko dan pulangan pelaburan
 • Mencari instrumen pelaburan jangka panjang yang berpotensi untuk menjana pulangan tahunan yang lebih baik daripada kadar pulangan purata Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysia Government Securities, MGS) 5-Tahun
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Sijil
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 10 unit
 • Sijil: 1,000 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 10 unit
 • Sijil: Gandaan 1,000 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
 • Akaun Dewasa: 200,000 unit*
 • Akaun Bijak: 200,000 unit*

* Walau bagaimanapun, had pelaburan maksimum di dalam tempoh tawaran awal atau dalam mana-mana tempoh yang lain mungkin berubah dari semasa ke semasa, tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. Pengurus juga berhak untuk membenarkan pelaburan maksimum melebihi had pelaburan maksimum yang ditetapkan, di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan.

Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASB 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung unit amanah ASB 2, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus ASB 2. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Mac
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.50
7.05
6.50
Kadar Pengagihan Pendapatan Khas Seunit (sen)
0.25
-
-

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Bumiputera 2 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 
HARGA BERUBAH
 

logo_asn

AMANAH SAHAM NASIONAL
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN)
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
20 April 1981
Objektif Pelaburan
Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui kepelbagaian portfolio pelaburan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Bumiputera yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Sijil
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 10 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • Sijil: Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
5% dari NAB seunit
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Disember
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.10
5.00
3.65
Jumlah Pulangan (%)
-3.73
4.62
18.26
NAB Seunit Tertinggi (RM)
0.8098
0.7144
0.7691
NAB Seunit Terendah (RM)
0.6787
0.6484
0.6637

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asn2

ASN EQUITY 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Nasional 2, ASN 2)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN Equity 2
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
9 Jun 1999
Objektif Pelaburan
Memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit untuk mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pulangan modal pada tahap risiko yang berpatutan melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio sekuriti, terutamanya dalam ekuiti sekuriti Malaysia selaras dengan Suratikatan, Garis Panduan dan undang-undang sekuriti.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 100 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
 • 5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
 • 3% dari NAB Seunit (KWSP)
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 Jun
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
3.45
3.45
3.10
Jumlah Pulangan (%)
-2.57
-1.48
11.93
NAB Seunit Tertinggi (RM)
0.6174
0.6295
0.6508
NAB Seunit Terendah (RM)
0.6212
0.5736
0.5687

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional 2 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asn3

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Nasional 3 Imbang, ASN 3)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1
Jenis
Imbang
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
16 Oktober 2001
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang menerusi pelaburan dalam portfolio yang seimbang dan melalui pelaburan semula pengagihan pendapatan, sekiranya ada.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan pertumbuhan modal bagi tempoh jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 November

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
 • 5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
 • 3% dari NAB Seunit (KWSP)
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN IMBANG 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 November
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.20
6.00
5.00
Jumlah Pulangan (%)
0.05
0.78
6.10
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1839
1.1116
1.1078
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0714
1.0198
1.0202

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional 3 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, ASG-Pendidikan)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Imbang
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
 • 5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
 • 3% dari NAB Seunit (KWSP)
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Imbang 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
ASN IMBANG 2
Tahun Berakhir 31 Mac
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.10
6.00
4.50
Jumlah Pulangan (%)
2.41
-2.48
6.41
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1079
1.0499
1.0084
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0200
0.9395
0.9150

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN EQUITY 3

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, ASG-Kesihatan)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 3
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
 • 5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
 • 3% dari NAB Seunit (KWSP)
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 3 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
ASN EQUITY 3
Tahun Berakhir 31 Mac
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.20
7.00
4.25
Jumlah Pulangan (%)
2.07
-2.77
4.20
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1840
1.1222
1.0451
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0729
0.9937
0.9675

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, ASG-Persaraan)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Konservatif
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: 100 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: 1 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
 • 5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
 • 3% dari NAB Seunit (KWSP)
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Sara 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
ASN SARA 1
Tahun Berakhir 31 Mac
2015
2016
2017
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.05
6.80
5.15
Jumlah Pulangan (%)
3.19
-0.88
4.80
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.2628
1.2135
1.1736
NAB Seunit Terendah (RM)
1.1856
1.1129
1.0896

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Back To Top