Perancangan Pendidikan
Bantuan
Kalkulator ini membantu mengira jumlah yang perlu disimpan secara penuh, tahunan atau bulanan untuk mencapai objektif menghantar anak anda ke universiti atau kolej dalam jangkamasa yang ditetapkan.
PERSEDIAAN ANDA UNTUK PENDIDIKAN ANAK
Umur Anak:
Jangkaan Umur ke Universiti:
Anggaran Kos Pendidikan Sekarang:
Anggaran Kadar Inflasi Kos Pendidikan:
Anggaran Kos Pendidikan Masa Hadapan :
BAGAIMANA UNTUK MENCAPAINYA
Anggaran Pulangan Pelaburan :
Secara Penuh :
Tahunan :
Bulanan :

Print
 
NOTA:
Ketepatan penggunaan kalkulator ini tidak dijamin.
Sila rujuk jururunding bertauliah untuk khidmat nasihat..