Nilai Aset Bersih
Bantuan
Kalkulator ini membantu anda mengira nilai aset bersih anda ( aset – liabiliti)
Nilai aset bersih yang positif menunjukkan nilai aset anda melebihi nilai liabiliti anda.
Nilai aset bersih yang negatif menunjukkan nilai liabiliti anda melebihi nilai aset anda.
ASET
Tunai (RM):
Saham (RM):
Unit Amanah (RM):
KWSP (RM):
Hartanah (RM):
Lain-lain Aset (RM):
LIABILITI
Kad Kredit (RM):
Pinjaman Peribadi (RM):
Pinjaman Perumahan/Kereta (RM):
Lain-Lain Pinjaman (RM):
Jumlah Aset (RM):
Jumlah Liabiliti (RM):
Nilai Aset Bersih (RM):

Print
 
NOTA:
Ketepatan penggunaan kalkulator ini tidak dijamin.
Sila rujuk jururunding bertauliah untuk khidmat nasihat..