Profil Risiko
Bantuan
Sebelum membuat sebarang keputusan untuk melabur, anda perlu tahu profil risiko anda.
- Pelabur yang agresif bersedia untuk mengambil risiko yang lebih untuk pulangan yang lebih.
- Pelabur yang sederhana menyeimbangkan risiko dan pulangan.
- Pelabur yang kenservatif lebih mementingkan perlindungan modal.
Jawab soalan-soalan di bawah untuk mengetahui profil risiko anda.
Tempoh Pelaburan
1. Kumpulan Umur Anda ?
 
2. Berapa lamakah jangkamasa pulangan pelaburan yang anda harapkan ?


 
Reaksi Pelaburan
3. Jika sesuatu pulangan pelaburan tidak menepati jangkaan anda, apakah reaksi anda ?


 
4. Anda mendapat ganjaran RM 15,000 daripada majikan anda di atas khidmat cemerlang.Bagaimanakah anda menggunakan wang tersebut ?


 
5. Adakah anda mempunyai sebarang perlindungan insuran untuk diri atau keluarga anda ?


 
Sikap Pelabur
6. Ketika anda merancang pelaburan,adakah tuah/nasib merupakan elemen penting dalam perancangan anda ?


 
7. Sebelum membuat sebarang pelaburan, siapakah yang anda akan berjumpa untuk mendapatkan pandangan/nasihat ?


 
Lain Lain
8. Seandainya berlaku kecemasan, berapa lamakah sumber kewangan anda dapat menampung perbelanjaan anda sekeluarga ?


 
9. Di dalam membuat sesuatu pelaburan, adakah anda sanggup membuat pinjaman bagi memaksimakan pulangan ?


 
10. Apakah aktiviti anda di waktu lapang ?


 Print
 
NOTA:
Ketepatan penggunaan kalkulator ini tidak dijamin.
Sila rujuk jururunding bertauliah untuk khidmat nasihat..