Perancangan Persaraan
Bantuan
Kalkulator ini membantu mengira jumlah yang perlu disimpan secara penuh, tahunan atau bulanan untuk bersara dengan selesa.
PERSEDIAAN ANDA UNTUK BERSARA
Umur Sekarang (Tahun):
Jangkaan Umur Bersara (Tahun):
Pendapatan Tahunan Sekarang (RM):
Anggaran Kadar Kenaikan Gaji:
Perbelanjaan Tahunan Sekarang (RM):
Anggaran Kadar Inflasi:
Baki KWSP Sekarang (RM):
Pulangan KWSP :
Kadar Caruman KWSP Anda:
Kadar Caruman KWSP Majikan :
Jumlah Simpananan Sekarang (RM):
Pulangan Simpanan :
Anggaran Pulangan Pelaburan Selepas Bersara:
Anggaran Jangka Hayat (Tahun):
KEDUDUKAN KEWANGAN SEMASA BERSARA
Jumlah KWSP Semasa Bersara (RM):
Jumlah Simpanan Semasa Bersara (RM):
Jumlah Simpanan (RM):
JUMLAH YANG DIPERLUKAN UNTUK BERSARA (RM) :
Kekurangan (RM):


Print
 
NOTA:
Ketepatan penggunaan kalkulator ini tidak dijamin.
Sila rujuk jururunding bertauliah untuk khidmat nasihat..