Pengiraan Unit Amanah
Bantuan
Kalkulator Unit Amanah mengira jumlah unit yang akan dibeli mengikut harga jualan semasa. Bagi urusan jualan balik, harga belian digunakan untuk mengira jumlah RM yang diperolehi
Belian
Jumlah Pelaburan (RM) :
Harga Jualan (RM):
Jumlah Unit :
Jualan
Jumlah Unit :
Harga Belian (RM):
Jumlah (RM) :

Print
 
NOTA:
Ketepatan penggunaan kalkulator ini tidak dijamin.
Sila rujuk jururunding bertauliah untuk khidmat nasihat..