Versi Bahasa
 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung SEKIM AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN)
Jenis Pertumbuhan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 20 April 1981
Objektif Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio.
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang
Kelayakan Bumiputera Malaysia
  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit Harga Jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Sijil
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan - 10 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan - 1 unit
  • Sijil - Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Saiz Tabung 2.5 bilion unit.
Caj Jualan 5% dari NAB seunit.
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir Disember 31


Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

   

PRESTASI TABUNG

Tahun Berakhir 31 Disember
2011
2012
2013
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.05
6.30
6.45
Jumlah Pulangan (%)
5.33
11.42
11.36
NAB Seunit Tertinggi (RM)
0.8841
0.9046
0.9391
NAB Seunit Terendah (RM)
0.7703
0.8127
0.8225
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Sekim Amanah Saham Nasional yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Cetak Laman Ini               Anda Perlukan Khidmat Nasihat?