Versi Bahasa
 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (ASN3)
Jenis Imbang
Kategori Ekuiti dan lain-lain instrumen pasaran modal
Tarikh Pelancaran 16 Oktober 2001
Objektif Untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang menerusi pelaburan dalam portfolio yang seimbang dan melalui pelaburan semula pengagihan pendapatan, sekiranya ada.
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan pertumbuhan modal bagi tempoh jangka masa sederhana ke panjang
Kelayakan Warganegara Malaysia 18 tahun ke atas
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit Harga Jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit.
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku pelaburan - 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku pelaburan - 1 unit
  • KWSP - RM1,000
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 1.0 bilion unit.
Caj Jualan
  • 5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
  • 3% dari NAB Seunit (KWSP) - Berkuatkuasa 1 Januari 2008)
 
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 30 November


Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

   

PRESTASI TABUNG

Tahun Berakhir 30 November
2011
2012
2013
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen)
6.00
6.30
6.40
Jumlah Pulangan (%)
3.17
11.64
10.86
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1510
1.2010
1.2331
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0522
1.0495
1.1124
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional 3 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Cetak Laman Ini               Anda Perlukan Khidmat Nasihat?