INCOME DISTRIBUTION UPDATES
Bil Funds Name Distribution Type Financial Year
End Date
Income Distribution Date Rate
(cent per unit)
Income Yield (%)
1 ASN Imbang 3 Global Income Distribution 31 December 2022 3 January 2023 0.45 0.50%
2 Amanah Saham Nasional Income Distribution 31 December 2022 1 January 2023 1.66 2.97%
3 ASN Equity Global Income Distribution 31 December 2022 - - -
4 Amanah Saham Bumiputera Income Distribution 31 December 2022 1 January 2023 3.35
5 Amanah Saham Bumiputera Bonus 31 December 2022 1 January 2023 1.25
6 Amanah Saham Bumiputera Bonus Tambahan 31 December 2022 1 January 2023 0.50
7 ASN Imbang 1 Income Distribution 30 November 2022 1 December 2022 2.71 3.08%
8 Amanah Saham Malaysia 3 Income Distribution 30 September 2022​ 1 October 2022​ 3.75
9 ASN Equity 5 Income Distribution 30 September 2022 1 October 2022​ 2.34 2.74%
10 ASN Sara 2 Income Distribution 30 September 2022 1 Oktober 2022​ 2.68 2.94%
11 Amanah Saham Malaysia 2 Wawasan Income Distribution 31 August 2022​ 1 September 2022​ 3.75
12 ASN Equity 2 Income Distribution 30 June 2022​ 1 July 2022​ 1.12 2.69
13 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 June 2022​ 1 July 2022​ 4.25
14 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 4.30
15 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 4.00
16 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 2.55 2.95
17 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 2.56 2.85
18 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 3.00 2.75
19 Amanah Saham Bumiputera​ Income Distribution 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 4.25
20 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 0.75
21 Amanah Saham Nasional​ Income Distribution 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 1.60 2.63
22 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global​ Income Distribution 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 1.25 1.23
23 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Income Distribution 30 Nov 2021​ 1 Dec 2021​ 2.74 2.88
24 Amanah Saham Malaysia 3​ Income Distribution 30 Sep 2021​ 1 Oct 2021​ 4.00
25 ASN Equity 5​ Income Distribution 30 Sep 2021​ 1 Oct 2021​ 2.85 2.99
26 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Income Distribution 30 Sep 2021​ 1 Oct 2021​ 2.80 2.77
27 Amanah Saham Malaysia 2​ Income Distribution 31 Aug 2021​ 1 Sep 2021​ 4.00
28 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 Jun 2021​ 1 Jul 2021​ 4.25
29 ASN Equity 2​ Income Distribution 30 Jun 2021​ 1 Jul 2021​ 1.76 3.47
30 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2021 1 Apr 2021​ 4.25
31 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 4.00
32 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.53 3.96
33 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.11 3.36
34 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.52 3.14
35 Amanah Saham Bumiputera​ Income Distribution 31 Dec 2020 1 Jan 2021 3.50
36 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dec 2020 1 Jan 2021 0.75
37 Amanah Saham Bumiputera​ Special Bonus 31 Dec 2020 1 Jan 2021 0.75
38 Amanah Saham Nasional​ Income Distribution 31 Dec 2020​ 1 Jan 2021 2.02 3.26
39 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Income Distribution 30 Nov 2020​ 1 Dec 2020 3.32 3.61
40 Amanah Saham Malaysia 3​ Income Distribution 30 Sep 2020​ 1 Oct 2020​ 4.00
41 ASN Equity 5​ Income Distribution 30 Sep 2020​ 1 Oct 2020​ 3.10 3.49
42 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Income Distribution 30 Sep 2020​ 1 Oct 2020​ 3.60 3.59
43 Amanah Saham Malaysia 2​ Income Distribution 31 Aug 2020​ 1 Sep 2020 4.00
44 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 Jun 2020​ 1 Jul 2020​ 4.25
45 ASN Equity 2​ Income Distribution 30 Jun 2020​ 1 Jul 2020​ 2.00 4.02
46 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2020 1 Apr 2020 4.75
47 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2020 1 Apr 2020​ 4.25
48 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 3.25 4.15
49 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 3.50 4.27
50 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 4.55 4.38
51 Amanah Saham Bumiputera​ Income Distribution 31 Dec 2019 1 Jan 2020 5.00
52 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dec 2019 1 Jan 2020 0.50
53 Amanah Saham Nasional​ Income Distribution 31 Dec 2019​ 1 Jan 2020 2.75 4.35
54 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Dec 2019 4.25 4.54
55 Amanah Saham Malaysia 3​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Oct 2019 5.00
56 ASN Equity 5​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Oct 2019 3.75 4.06
57 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Oct 2019 4.20
58 Amanah Saham Malaysia 2​ Income Distribution 31 Aug 2019 1 Sep 2019 5.00
59 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 4.85
60 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Bonus 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 0.40
61 ASN Equity 2​ Income Distribution 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 2.80 5.04
62 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019 6.00
63 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019 5.50
64 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 4.10 4.44
65 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 4.20 4.59
66 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 5.00 4.57

Back To Top