INCOME DISTRIBUTION UPDATES
Bil Funds Name Distribution Type Financial Year
End Date
Income Distribution Date Rate
(cent per unit)
Income Yield (%)
1 Amanah Saham Malaysia 3 Income Distribution 30 September 2023 1 October 2023 4.50
2 ASN Equity 5 Income Distribution 30 September 2023 1 October 2023 2.61 2.85%
3 ASN Sara 2 Income Distribution 30 September 2023 1 October 2023 3.36 3.63%
4 ASM 2 Wawasan Income Distribution 31 August 23 1 September 2023 4.50
5 ASB 3 Didik Income Distribution 30 June 2023 1 July 2023 5.00
6 ASN Equity 2 Income Distribution 30 June 2023 1 July 2023 1.07 2.80%
7 ASN Sukuk Income Distribution 30 June 2023 1 July 2023 1.88 1.85%
8 ASN Equity 3 Income Distribution 31 March 2023 1 April 2023 2.01 2.52%
9 ASN Imbang 2 Income Distribution 31 March 2023 1 April 2023 2.70 3.12%
10 ASN Sara 1 Income Distribution 31 March 2023 1 April 2023 3.43 3.32%
8 Amanah Saham Malaysia Income Distribution 31 March 2023 1 April 2023 4.50
9 Amanah Saham Bumiputera 2 Income Distribution 31 March 2023 1 April 2023 5.00
10 ASN Imbang 3 Global Income Distribution 31 December 2022 3 January 2023 0.45 0.50%
11 Amanah Saham Nasional Income Distribution 31 December 2022 1 January 2023 1.66 2.98%
12 ASN Equity Global Income Distribution 31 December 2022 - - -
13 Amanah Saham Bumiputera Income Distribution 31 December 2022 1 January 2023 3.35
14 Amanah Saham Bumiputera Bonus 31 December 2022 1 January 2023 1.25
15 Amanah Saham Bumiputera Bonus Tambahan 31 December 2022 1 January 2023 0.50
16 ASN Imbang 1 Income Distribution 30 November 2022 1 December 2022 2.71 3.08%
17 Amanah Saham Malaysia 3 Income Distribution 30 September 2022​ 1 October 2022​ 3.75
18 ASN Equity 5 Income Distribution 30 September 2022 1 October 2022​ 2.34 2.74%
19 ASN Sara 2 Income Distribution 30 September 2022 1 Oktober 2022​ 2.68 2.94%
20 Amanah Saham Malaysia 2 Wawasan Income Distribution 31 August 2022​ 1 September 2022​ 3.75
21 ASN Equity 2 Income Distribution 30 June 2022​ 1 July 2022​ 1.12 2.69
22 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 June 2022​ 1 July 2022​ 4.25
23 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 4.30
24 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 4.00
25 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 2.55 2.95
26 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 2.56 2.85
27 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 3.00 2.75
28 Amanah Saham Bumiputera​ Income Distribution 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 4.25
29 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 0.75
30 Amanah Saham Nasional​ Income Distribution 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 1.60 2.63
31 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global​ Income Distribution 31 Dec 2021​ 1 Jan 2022​ 1.25 1.23
32 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Income Distribution 30 Nov 2021​ 1 Dec 2021​ 2.74 2.88
33 Amanah Saham Malaysia 3​ Income Distribution 30 Sep 2021​ 1 Oct 2021​ 4.00
34 ASN Equity 5​ Income Distribution 30 Sep 2021​ 1 Oct 2021​ 2.85 2.99
35 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Income Distribution 30 Sep 2021​ 1 Oct 2021​ 2.80 2.77
36 Amanah Saham Malaysia 2​ Income Distribution 31 Aug 2021​ 1 Sep 2021​ 4.00
37 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 Jun 2021​ 1 Jul 2021​ 4.25
38 ASN Equity 2​ Income Distribution 30 Jun 2021​ 1 Jul 2021​ 1.76 3.47
39 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2021 1 Apr 2021​ 4.25
40 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 4.00
41 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.53 3.96
42 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.11 3.36
43 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.52 3.14
44 Amanah Saham Bumiputera​ Income Distribution 31 Dec 2020 1 Jan 2021 3.50
45 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dec 2020 1 Jan 2021 0.75
46 Amanah Saham Bumiputera​ Special Bonus 31 Dec 2020 1 Jan 2021 0.75
47 Amanah Saham Nasional​ Income Distribution 31 Dec 2020​ 1 Jan 2021 2.02 3.26
48 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Income Distribution 30 Nov 2020​ 1 Dec 2020 3.32 3.61
49 Amanah Saham Malaysia 3​ Income Distribution 30 Sep 2020​ 1 Oct 2020​ 4.00
50 ASN Equity 5​ Income Distribution 30 Sep 2020​ 1 Oct 2020​ 3.10 3.49
51 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Income Distribution 30 Sep 2020​ 1 Oct 2020​ 3.60 3.59
52 Amanah Saham Malaysia 2​ Income Distribution 31 Aug 2020​ 1 Sep 2020 4.00
53 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 Jun 2020​ 1 Jul 2020​ 4.25
54 ASN Equity 2​ Income Distribution 30 Jun 2020​ 1 Jul 2020​ 2.00 4.02
55 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2020 1 Apr 2020 4.75
56 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2020 1 Apr 2020​ 4.25
57 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 3.25 4.15
58 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 3.50 4.27
59 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 4.55 4.38
60 Amanah Saham Bumiputera​ Income Distribution 31 Dec 2019 1 Jan 2020 5.00
61 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dec 2019 1 Jan 2020 0.50
62 Amanah Saham Nasional​ Income Distribution 31 Dec 2019​ 1 Jan 2020 2.75 4.35
63 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Dec 2019 4.25 4.54
64 Amanah Saham Malaysia 3​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Oct 2019 5.00
65 ASN Equity 5​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Oct 2019 3.75 4.06
66 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Income Distribution 30 Sep 2019​ 1 Oct 2019 4.20
67 Amanah Saham Malaysia 2​ Income Distribution 31 Aug 2019 1 Sep 2019 5.00
68 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Income Distribution 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 4.85
69 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Bonus 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 0.40
70 ASN Equity 2​ Income Distribution 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 2.80 5.04
71 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019 6.00
72 Amanah Saham Malaysia​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019 5.50
73 ASN Equity 3​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 4.10 4.44
74 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 4.20 4.59
75 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Income Distribution 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 5.00 4.57

Back To Top