Soalan Lazim


 1. Apakah dimaksudkan i-Invest?

  i-Invest adalah platform layan diri atas talian di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP yang membantu di dalam pengurusan pelaburan ahli dalam dana unit amanah yang diluluskan. Platform ini menyediakan fungsi perbandingan dan maklumat berguna untuk membantu ahli membuat keputusan pelaburan yang termaklum. Melalui i-Invest, ahli turut menikmati proses membuat keputusan yang lebih cekap, akses yang mudah bila-bila masa/di mana sahaja, caj perkhidmatan yang lebih rendah (kerana tidak melalui khidmat ejen), dan lain-lain fungsi (boleh melihat semua pegangan pelaburan ahli).

 2. Adakah semua ahli KWSP boleh menggunakan kemudahan platform i-Invest?

  Ahli KWSP boleh menggunakan kemudahan ini jika memenuhi syarat kelayakan seperti berikut:-

  • Ahli yang berumur kurang 55 tahun dan simpanan di Akaun 1 KWSP melebihi baki simpanan asas
  • Sekiranya Ahli berumur 55 tahun dan ke atas yang diklasifikasikan oleh KWSP sebagai Akaun 55 atau Akaun Emas, layak untuk menggunakan i-Invest dan melakukan pelaburan (beli) sekiranya Ahli masih mempunyai dana dan/atau simpanan yang ada dalam akaun KWSP.
 3. Apakah jenis transaksi yang boleh dilaksanakan menerusi i-Invest?

  Anda boleh melaksanakan transaksi berikut:-

  • Pembelian
  • Penukaran tabung (switching)
  • Jualan balik - sekiranya ahli menjual pelaburan unit amanah, ASNB akan mengembalikan semua jumlah jualan balik pelaburan kepada KWSP.
   Nota:
   i. Transaksi penukaran tabung (switching) & jualan balik tidak ditawarkan bagi ahli KWSP yang berumur 55 tahun/Akaun Emas.
   ii. Kemudahan Penukaran secara dalam talian untuk unit amanah harga berubah bagi SPA-KWSP deplatform i-Invest ditangguhkan berkuatkuasa mulai 6/5/2023 hingga 31/12/2023. Walau bagaimanapun, transaksi Penukaran untuk SPA-KWSP masih boleh dilakukan di mana-mana cawangan ASNB seluruh negara.
 4. Bolehkah pemegang unit amanah ASNB melaksanakan transaksi menerusi i-Invest?

  Boleh, anda boleh melaksanakan permohonan pelaburan melalui i-Invest dan anda telah mendaftar akaun portal myASNB. Sekiranya anda belum mendaftar akaun portal myASNB, skrin yang dipaparkan akan membantu anda membuka akaun portal myASNB.

 5. Sekiranya saya tiada akaun dengan mana-mana unit amanah ASNB, bolehkah saya melaksanakan i-Invest?

  Tidak boleh. Anda perlu mempunyai akaun unit amanah dengan ASNB untuk melabur wang KWSP anda melalui portal i-Akaun (Ahli) KWSP. Pembukaan akaun unit amanah ASNB boleh dilakukan di mana-mana cawangan ASNB atau Ejen ASNB

 6. Saya telah melaksanakan proses pembelian unit amanah menerusi i-Invest tetapi mengapa rekod tersebut tidak dipaparkan di akaun portal myASNB dan i-Akaun (Ahli) KWSP?

  Transaksi pembelian hanya akan dipaparkan di akaun portal myASNB dan i-Akaun (Ahli) KWSP anda setelah ASNB menerima wang tersebut dari KWSP. Proses ini akan mengambil masa seperti berikut :-

  Baki dikemaskini di portal myASNB 3 hari bekerja
  Baki dikemaskini di i-Akaun (Ahli) KWSP4 hari bekerja
  Sekiranya transaksi dilaksanakan pada hari cuti umum atau bukan hari bekerja, transaksi tersebut akan diproses pada hari bekerja berikutnya.

  Bagi penukaran dana unit amanah ATAU jualan balik, baki akan dikemaskini seperti berikut :-

  Baki dikemaskini di portal myASNB3 hari bekerja
  Baki dikemaskini di i-Akaun (Ahli) KWSP 4 hari bekerja
  Sekiranya transaksi dilaksanakan pada hari cuti umum atau bukan hari bekerja, transaksi tersebut akan diproses pada hari bekerja berikutnya.
 7. Saya telah melaksanakan pengeluaran berjumlah RM1,000 dari i-Invest, tetapi kemudiannya saya ingin mengubah jumlah pelaburan tersebut di portal myASNB. Bolehkah saya berbuat demikian?

  Anda tidak boleh menambah jumlah pelaburan di portal myASNB. Hanya pengurangan jumlah pelaburan sahaja dibenarkan di portal myASNB. Sekiranya anda ingin menambah pelaburan kepada jumlah baharu ia perlu dilaksanakan menerusi i-Invest semula.

 8. Berapakah jumlah pelaburan minimum dan maksimum yang saya boleh laksanakan menerusi i-Invest?

  Transaksi MinimumMaksimum
  PembelianRM1,000Berdasarkan had pelaburan di KWSP
  Penukaran (switching)RM0.01Berdasarkan baki terkini tabung unit amanah anda
  Jualan balikRM1.00Berdasarkan baki terkini tabung unit amanah anda
 9. Apakah caj yang dikenakan sekiranya saya melaksanakan transaksi i-Invest?

  TransaksiCaj
  PembelianUnit amanah harga berubah: Caj jualan 0.5%
  Unit amanah harga tetap: Tiada
  Penukaran (switching)hanya pertukaran daripada unit amanah harga tetap kepada unit amanah harga berubah dikenakan caj jualan 0.5%
  Jualan balikTiada
 10. Kekerapan pengeluaran yang dibenarkan untuk i-Invest?

  Tiada had kekerapan pengeluaran ditetapkan bagi ketiga-tiga jenis transaksi yang dibenarkan menerusi i-Akaun (Ahli) KWSP. Bagi transaksi pembelian, pengeluaran boleh dilaksanakan sehingga maksimum 8 tabung pada satu masa pengeluaran.

 11. Adakah saya dibenarkan untuk membuat transaksi pembelian menerusi i-Invest melebihi satu unit amanah secara serentak?

  Ya. Anda dibenarkan untuk membuat pembelian menerusi i-Invest melebihi satu tabung unit amanah dalam satu-satu masa. Pemilihan unit amanah perlu dilaksanakan di i-Akaun (Ahli) KWSP dan ia tidak boleh ditambah ketika anda berada di akaun portal myASNB.

 12. Mengapakah kemudahan penukaran untuk unit amanah harga berubah ASNB dalam SPA-KWSP melalui i-Invest pada masa ini tidak boleh dilaksanakan?

  Kemudahan penukaran untuk unit amanah harga berubah ASNB dalam SPA-KWSP melalui i-Invest telah ditangguhkan sementara mulai 6 Mei 2023 sehingga 31 Disember 2023.

 13. Bagaimanakah saya boleh melakukan transaksi penukaran untuk unit amanah harga berubah ASNB dalam SPA-KWSP semasa tempoh penggantungan menerusi i-Invest?

  Anda boleh melakukan transaksi penukaran untuk unit amanah harga berubah ASNB di semua cawangan ASNB seluruh negara.

 14. Adakah saya masih boleh melakukan transaksi lain bagi unit amanah harga berubah ASNB menerusi i-Invest?

  Ya, anda masih boleh melakukan transaksi pembelian dan jualan balik unit amanah harga berubah ASNB dalam SPA-KWSP menerusi platform i-Invest.

 15. Saya dapati caj penukaran dalam talian melalui platform digital myASNB telah dipinda. Adakah caj penukaran SPA-KWSP juga dipinda?

  Tidak. Tiada pindaan terhadap caj penukaran bagi SPA-KWSP. Rujukan mengenai caj penukaran SPA-KWSP melalui transaksi kaunter boleh diakses melalui laman web rasmi ASNB. Klik di sini.

Back To Top