Pengenalan

HIBAH AMANAH adalah perkhidmatan pengurusan harta yang disediakan oleh ASNB untuk Pemegang Unit warganegara Malaysia beragama Islam. Ianya berlandaskan Syariah dan menerapkan konsep hibah dan amanah dalam pengurusan harta. Unit amanah ASNB yang dihibahkan akan dipindah milik kepada Penerima Hibah selepas kematian Pemegang Unit (Pemberi Hibah).

Konsep

Syarat Kelayakan

Pemegang Unit warganegara Malaysia beragama Islam berumur 18 tahun ke atas.

Mempunyai baki unit pelaburan minimum 1,000 unit (tidak termasuk unit bercagar/ pinjaman / Skim Pelaburan Ahli KWSP)

Tertakluk kepada tabung unit amanah ASNB yang terbuka untuk pendaftaran Hibah Amanah.

Perbandingan Proses Tuntutan

Back To Top