Pengenalan

HIBAH AMANAH adalah perkhidmatan pengurusan harta yang disediakan oleh ASNB untuk Pemegang Unit beragama Islam. Ianya berlandaskan Syariah dan menerapkan konsep hibah dan amanah dalam pengurusan harta. Unit amanah ASNB yang dihibahkan akan dipindah milik kepada Penerima selepas kematian Pemegang Unit (Pemberi).

Konsep

Syarat Kelayakan

Pemegang Unit beragama Islam berumur 18 tahun ke atas.

Mempunyai baki unit pelaburan minimum 1,000 unit (tidak termasuk unit bercagar/ pinjaman / Skim Pelaburan Ahli KWSP)

Unit Amanah Yang Dibenarkan Untuk Hibah Amanah

Kesemua unit amanah ASNB boleh didaftarkan untuk permohonaan Hibah Amanah kecuali ASN Imbang 3 Global

Perbandingan Proses Tuntutan

Back To Top