MENGENAI
spacer
 
MAKLUMAT KORPORAT

Pengurus Dana iaitu ASNB adalah anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad (PNB). ASNB ditubuhkan pada 22 Mei 1979 sebagai syarikat pengurusan unit amanah di bawah PNB. Setelah 40 tahun berada dalam industri, ASNB kini mengurus 15 dana yang bernilai RM267.12 bilion pada tarikh catatan terakhir 31 Disember 2020.

MAKLUMAT KEWANGAN ASNB

Berikut adalah ringkasan prestasi lalu ASNB berdasarkan akaun beraudit bagi tempoh enam tahun lepas dari tahun 2015 hingga 2020:

Tahun Berakhir 31 Disember
  RM’000
2020
RM’000
2019
RM’000
2018
RM’000
2017
RM’000
2016
RM’000
2015
Modal Terbayar 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Dana-dana Pemegang Saham 331,191 264,819 214,144 174,710 141,660 530,551
Hasil 1,216,277 1,345,089 1,443,123 1,252,218 1,196,436 1,223,112
Untung Sebelum Cukai 505,496 601,077 670,115 580,141 599,366 614,578
Untung Selepas Cukai & Zakat 375,372 451,675 498,434 436,050 441,109 453,167
AHLI LEMBAGA PENGARAH

ASNB mempunyai ahli-ahli Lembaga Pengarah berpengalaman yang mempunyai latar belakang dalam bidang pelaburan, kewangan dan pengurusan sektor awam. Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan secara berkala bagi memantau dan memastikan objektif-objektif dana tercapai. Ia bertanggungjawab untuk merangka dasar dan garis panduan syarikat ke arah pencapaian objektif tersebut.

 YABhg. Tun Arifin Zakaria
Pengerusi
Ahli Bukan BebasEncik Ahmad Zulqarnain Onn
Pengarah
Eksekutif/Bukan Bebas


nik-norzru-thani-nik-hassan-thani

YBhg Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani
N. Hassan Thani
Pengarah
Bukan Eksekutif/Bebas
 

nik-ramlah-mahmood

YBhg Dato' Dr. Nik Ramlah
Nik Mahmood
Pengarah
Bukan Eksekutif/Bebas
 

enMH

YBhg Datuk Mohd Anwar
Yahya
Pengarah
Bukan Eksekutif/Bebas
 

enMH

Encik Mohammad
Hussin
Pengarah Eksekutif
Eksekutif/Bukan Bebas
 
AHLI JAWATANKUASA PELABURAN
Jawatankuasa Pelaburan Dana bertanggungjawab dalam yang berikut:
 • Menyediakan polisi pelaburan dan garis panduan bagi pengurusan dana yang berkesan dan cekap dengan menggabungkan tadbir urus korporat yang baik dan amalan terbaik dalam pengurusan dana.
 • Menyediakan panduan ke arah memenuhi objektif dana dan memastikan pulangan yang kompetitif kepada pemegang unit.
 • Meluluskan pelan dan strategi pelaburan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang bagi meningkatkan dan memaksimumkan nilai portfolio pelaburan.
 • Mempertimbangkan semua perkara yang difikirkan sesuai.
 • Secara purata, Jawatankuasa Pelaburan bermesyuarat sekali sebulan tetapi mungkin berjumpa dengan lebih kerap jika perlu.
Ahli Jawatankuasa Pelaburan bagi Tabung Unit Amanah di bawah Pengurusan ASNB
1 YABhg. Tun Arifin bin Zakaria Chairman
Pengerusi/ Ahli Bukan Bebas
2Encik Ahmad Zulqarnain Onn
Ahli Bukan Bebas
3YBhg Datuk Dr. Mohd Daud Bakar
Ahli Bebas
4YBhg Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani bin N. Hassan Thani
Ahli Bebas
5YBhg Dato’ Johan Ariffin
Ahli Bebas
PANEL PENASIHAT SYARIAH PNB
sMD

YBhg Datuk Dr. Mohd. Daud
Bakar
Pengerusi

sNG

YBhg Dato' As-Sheikh Haji
Nooh Gadot
 
sMZ

YBhg Prof Dato' Dr. Mahmood Zuhdi
Haji Ab. Majid
 
sMS

YBhg Dato' Haji Mohamad Shukri
Mohamad
 
sAO

YBhg Dr. Aida Othman
 
sMZ

Encik Wan Abdul Rahim Kamil
Wan Mohamed Ali
 
KUMPULAN PENGURUSAN
enMH

Encik Mohammad Hussin
Ketua Pegawai Eksekutif & Pengarah Eksekutif, ASNB
 
atmk

Encik Ahmad Tarquin Mohammad Khalid
Ketua, Akaun, ASNB
 
mas

Encik Mohd Azuddin Sham Abdullah
Ketua, Business Solutions, ASNB
 
mry

Encik Mohd Ridza Yahya
Ketua, Preferred Client & Agent Management, ASNB
mys

Encik Mohd Yusri Surip
Ketua, Perkhidmatan Pelanggan, ASNB
 
snsb

Puan Siti Norilah Shamsul Bahri
Ketua, Unit Holders Communication & Financial Education, ASNB
 

Encik Mohd Azlan Masood
Ketua, Pengurusan & Penyeliaan Cawangan, ASNB
 

Encik Mohd Ikhram Mokhtar
Ketua, Jualan & Pengurusan Saluran, ASNB
 

Puan Normazura Berahim
Ketua, Strategi Unit Amanah & Pengurusan Produk, ASNB
 

Encik Nurman Mohd Nawi
Ketua, Pemasaran & Publisiti, ASNB
 

Puan Noorhaslinda Mohammad
Ketua Operasi Unit Amanah & Pentadbiran Rekod, ASNB
 

Puan Murni Harnita Mokhtar
Naib Presiden, Unit Supervisory & Assessment, ASNB
 
PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA
Pengurus mendapatkan perkhidmatan fungsi-fungsi berikut secara sumber luar daripada PNB agar operasinya konsisten dengan amalan Kumpulan PNB di mana pentadbiran dan fungsi penyeliaan bagi semua entiti dalam Kumpulan PNB disatukan dan dilaksanakan di peringkat kumpulan. Oleh sebab ASNB adalah anak syarikat milik penuh PNB dan sebahagian daripada Kumpulan PNB, fungsi penyeliaan ASNB diberi kepada PNB untuk mengurangkan pertindihan dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dalam Kumpulan PNB untuk mencapai kecekapan operasi optimum.

 1. Perkhidmatan Undang-undang
 2. Perkhidmatan Sumber Manusia
 3. Perkhidmatan Perolehan
 4. Perkhidmatan Teknologi Maklumat
 5. Perkhidmatan Komunikasi Korporat
 6. Perkhidmatan Pemprosesan Pelaburan
 7. Fungsi Audit Dalaman
 8. Fungsi Pengurusan Risiko
 9. Fungsi Pematuhan
 
 
PEGAWAI PEMATUHAN

Cik Fairuz Suzana Hj Kamaruddin
Ketua Pematuhan & Integriti Kumpulan PNB
 
 
SETIAUSAHA SYARIKAT KUMPULAN

Puan Adibah Khairiah Ismail @ Daud (MIA 13755)
Naib Presiden Kanan/Setiausaha Syarikat Kumpulan
 
 
Back To Top