A) Pengenalan kepada Kalkulator ZakatKalkulator zakat adalah fungsi yang terdapat di portal/aplikasi myASNB untuk mengira jumlah bayaran zakat bagi pelaburan unit amanah di ASNB.


Kalkulator zakat boleh digunakan oleh semua pemegang unit yang telah mendaftar sebagai pengguna portal/aplikasi myASNB.


B) Pengiraan ZakatYa. Tempoh pelaburan hendaklah mencapai minimum 12 bulan (cukup haul) mengikut tahun kalendar setiap unit amanah bagi tujuan pengiraan zakat.


Nisab adalah jumlah minimum harta kekayaan yang dimiliki oleh individu Muslim sebelum diwajibkan untuk membayar zakat.

Jumlah nilai pelaburan akan ditolak dengan jumlah Nisab yang dikeluarkan oleh Pusat Zakat Negeri masing-masing bagi menentukan kelayakan pembayaran zakat.


Pengiraan zakat hanyalah untuk pelaburan unit amanah secara tunai sahaja yang memenuhi kriteria haul dan nisab. Pelaburan dalam bentuk pembiayaan ASB/ASB2, Hibah (jumlah RM1,000 yang diblok), SPA-KWSP dan unit yang diblok tidak termasuk dalam pengiraan tersebut.


Kadar peratusan pengiraan zakat adalah sebanyak 2.5% dari jumlah pelaburan yang layak dikenakan zakat (dalam RM).

Pengiraan:
Zakat perlu dibayar = Jumlah pelaburan yang layak zakat x kadar zakat (2.5%)


Pengiraan zakat adalah bergantung kepada negeri yang dipilih oleh pemegang unit. Terdapat dua (2) kaedah bagi pengiraan zakat: (i) Kaedah Baki Akhir dan Pengiraan zakat adalah bergantung kepada negeri yang dipilih oleh pemegang unit. Terdapat dua (2) kaedah bagi pengiraan zakat: (i) Kaedah Baki Akhir dan (ii) Kaedah Baki Minimum.Kaedah Pengiraan Kaedah Baki Akhir Kaedah Baki Minimum
Penerangan Menggunakan jumlah pelaburan tunai dalam RM berdasarkan NAB seunit pada 31 Disember bagi tahun kalendar Menggunakan jumlah pelaburan tunai terendah dalam RM pada setiap akhir bulan bagi tempoh satu (1) tahun kalendar

Ya, pengiraan zakat boleh dibuat sehingga tiga (3) tahun terdahulu. Contohnya, pada tahun 2024, pengiraan zakat boleh dibuat untuk tahun 2023, 2022 dan 2021.


Ya, pengiraan dan jumlah zakat bagi akaun Bijak/Remaja adalah berasingan dengan akaun penjaga namun maklumat zakat akan dipaparkan dalam penyata zakat penjaga. Segala syarat termasuk ‘cukup nisab’ dan ‘cukup haul’ adalah seperti akaun dewasa.


Pemegang unit boleh memuat turun penyata zakat menerusi portal/aplikasi myASNB.


Portal/aplikasi myASNB akan memaparkan mesej ralat jika kriteria/syarat-syarat seperti di bawah tidak dipenuhi:

  • Jika tiada amaun pelaburan yang telah mencapai tempoh haul satu (1) tahun kalendar
  • Jika ada transaksi yang masih belum selesai diperuntukkan (harga hadapan atau transaksi cek)
  • Jika jumlah pelaburan yang layak zakat adalah kurang dari jumlah Nisab

Pemegang unit boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan ASNB di talian 03-7730 8899 atau emel asnbcare@pnb.com.my.


C) Pembayaran ZakatBoleh, ASNB adalah ejen kutipan zakat yang dilantik oleh Pusat Zakat Negeri yang mengambil bahagian.

Setakat November 2023, Pusat Zakat Negeri yang terlibat ialah PPZ-MAIWP. Oleh itu, sekiranya pemegang unit ingin melaksanakan pembayaran zakat kepada PPZ-MAIWP, pemegang unit boleh berbuat demikian melalui portal/aplikasi myASNB dan pembayaran zakat akan dipindahkan ke akaun PPZ-MAIWP.


Pemegang unit boleh membayar zakat daripada akaun bank melalui gerbang ‘Financial Process Exchange’ (FPX) di myASNB. Bayaran zakat akan ditolak daripada akaun bank yang dipilih dan bukannya daripada pegangan pelaburan pemegang unit di ASNB.


Ya, PPZ-MAIWP akan menghantar resit rasmi dalam tempoh empat (4) hari bekerja ke emel pemegang unit yang berdaftar di ASNB. Pemegang unit boleh menggunakan resit tersebut bagi tujuan rebat cukai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).


Pemegang unit boleh menghubungi PPZ-MAIWP di Talian Zakat 1-300-88-5757 atau emel info@zakat.com.my

Muat turun aplikasi untuk bermula

Back To Top