Pengenalan

PENGISYTIHARAN AMANAH adalah perkhidmatan pengurusan harta yang disediakan oleh ASNB kepada Pemegang Unit bukan Islam. Ia menerapkan konsep amanah yang mana pelaburan di ASNB akan diuruskan oleh Pemegang Amanah (ASNB) sebelum diserahkan kepada Penerima selepas kematian Pemegang Unit (Pemberi).

Konsep

Syarat Kelayakan

Pemegang Unit bukan Islam berumur 18 tahun ke atas.

Mempunyai baki unit pelaburan minimum 1,000 unit (tidak termasuk unit bercagar/ pinjaman / Skim Pelaburan Ahli KWSP)

Kesemua unit amanah ASNB boleh didaftarkan untuk perkhidmatan Pengisytiharan Amanah.

Perbandingan Proses Tuntutan

Back To Top