Pengenalan

PENGISYTIHARAN AMANAH adalah perkhidmatan pengurusan harta yang disediakan oleh ASNB kepada Pemegang Unit bukan Islam. Ia menerapkan konsep amanah yang mana pelaburan di ASNB akan diuruskan oleh Pemegang Amanah (ASNB) sebelum diserahkan kepada Penerima selepas kematian Pemegang Unit (Pemberi).

Konsep

Syarat Kelayakan

Pemegang Unit bukan Islam berumur 18 tahun ke atas.

Mempunyai baki unit pelaburan minimum 1,000 unit (tidak termasuk unit bercagar/ pinjaman / Skim Pelaburan Ahli KWSP)

Unit Amanah Yang Dibenarkan Untuk Pengisytiharan Amanah

Kesemua unit amanah ASNB boleh didaftarkan untuk permohonan Pengisytiharan Amanah kecuali ASN Imbang 3 Global

Perbandingan Proses Tuntutan

Back To Top