Pengenalan

PENGISYTIHARAN AMANAH adalah perkhidmatan pengurusan harta yang disediakan oleh ASNB kepada Pemegang Unit warganegara Malaysia yang bukan Islam. Ia menerapkan konsep amanah yang mana pelaburan di ASNB akan diuruskan oleh Pemegang Amanah (ASNB) sebelum diserahkan kepada Penerima selepas kematian Pemegang Unit (Pemberi).

Konsep

Syarat Kelayakan

Pemegang Unit warganegara Malaysia bukan Islam berumur 18 tahun ke atas.

Mempunyai baki unit pelaburan minimum 1,000 unit (tidak termasuk unit bercagar/ pinjaman / Skim Pelaburan Ahli KWSP)

Tertakluk kepada tabung unit amanah ASNB yang terbuka untuk pendaftaran Pengisytiharan Amanah.

Perbandingan Proses Tuntutan

Back To Top