Soalan-soalan Lazim


Apakah unit amanah yang ditawarkan ASNB?

ASNB menawarkan dua (2) jenis unit amanah iaitu :

Unit Amanah Harga Tetap Unit Amanah Harga Berubah
 • Ditawarkan pada harga tetap RM1 seunit.
 • Pelabur berpeluang memperoleh pulangan dalam bentuk agihan pendapatan tahunan
 • Harga seunit berubah setiap hari bergantung kepada Nilai Aset Bersih (NAB) setiap tabung
 • Pelabur berpeluang menerima pulangan dalam bentuk:
  i. Agihan pendapatan tahunan; dan
  ii. Keuntungan modal jika ada (harga jual meningkat berbanding harga beli)

Apakah kelayakan asas untuk melabur dalam unit amanah ASNB?

Perkara Kelayakan
 • Amanah Saham Bumiputera (ASB)
 • Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2)
 • Amanah Saham Bumiputera 3 Didik (ASB 3 Didik)
 • Amanah Saham Nasional (ASN)
 • ASN Equity 2
 • Bumiputera Sahaja
 • Akaun Remaja / Bijak
  • Seawal usia kelahiran
  • Mempunyai sijil kelahiran/myKad yang sah
  • Pemegang unit mempunyai Penjaga Berdaftar warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Akaun Dewasa
  • 18 tahun ke atas
  • Mempunyai myKad yang sah
 • Amanah Saham Malaysia (ASM)
 • Amanah Saham Malaysia 2 - Wawasan (ASM 2 Wawasan)
 • Amanah Saham Malaysia 3 (ASM 3)
 • ASN Equity 3
 • ASN Equity 5
 • ASN Imbang 1
 • ASN Imbang 2
 • ASN Sara 1
 • ASN Sara 2
 • Warganegara Malaysia
 • Akaun Remaja / Bijak
  • Seawal usia kelahiran
  • Mempunyai sijil kelahiran/myKad yang sah
  • Pemegang unit mempunyai Penjaga Berdaftar warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Akaun Dewasa
  • 18 tahun ke atas
  • Mempunyai myKad yang sah
Sila klik di sini untuk maklumat produk

Bagaimana untuk mula melabur dalam unit amanah ASNB?

Anda boleh mengunjungi pejabat cawangan ASNB atau ejen ASNB untuk membuka akaun.

Dokumen yang perlu dibawa ialah:
 • 18 tahun ke atas - Kad pengenalan
 • Bawah 18 tahun - myKid/myKad / Sijil Kelahiran dan kad pengenalan ibu/bapa/penjaga
Pelaburan permulaan ialah serendah RM10 untuk semua tabung unit amanah ASNB

Di mana saya boleh membuat pelaburan tunai tambahan selepas membuka akaun?

Apakah hukum pelaburan dalam ASB dan unit amanah ASNB yang lain?

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Pelaburan Dalam ASN, ASB Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

‘Setelah mendengar taklimat dan penjelasan serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa bagi menjaga kepentingan dan maslahah umat Islam serta mengelakkan kemudharatan yang lebih besar, hukum melabur dalam Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus’.

Sila klik link berikut untuk penjelasan lanjut.

Saya mempunyai akaun ASB (atau unit amanah ASNB yang lain), tetapi sudah lama tidak melabur. Adakah akaun saya masih aktif?

Akaun anda masih aktif selagi baki akaun tidak berada di bawah had pelaburan minima seperti yang ditetapkan oleh ASNB iaitu sebanyak RM10. Oleh itu, anda dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima tersebut sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelakkan penutupan akaun yang juga boleh menjejaskan kelayakan anda untuk menikmati pengagihan pendapatan, jika ada.

Mengapa pelabur ASNB digalakkan menetapkan penerima untuk pelaburan mereka dalam ASNB?

Berdasarkan undang-undang Malaysia, unit amanah dikategorikan sebagai harta persendirian. Oleh itu, proses tuntutan bagi unit amanah adalah tertakluk kepada undang-undang probet, yang mana hanya pentadbir atau wasi yang dilantik mahkamah boleh melaksanakan proses tuntutan harta pusaka. Proses mendapatkan surat wakil / wasi ini biasanya mengambil masa kira-kira 3 bulan dan kadangkala lebih panjang jika berlaku ketidaksefahaman antara waris.

Proses mendapatkan surat wakil / wasi ini terpakai bagi tuntutan oleh waris bagi pelaburan RM10,000 ke atas dalam unit amanah ASNB.

Untuk memudahkan proses tuntutan unit amanah bagi pelaburan berjumlah RM10,000 ke atas, ASNB memperkenalkan perkhidmatan perwarisan Hibah Amanah untuk pelabur Muslim dan Pengisytiharan Amanah untuk pelabur bukan Muslim.

Untuk pelabur Muslim, unit amanah yang dihibahkan tidak lagi menjadi sebahagian harta pusaka, justeru memudahkan pewaris membuat tuntutan untuk pelaburan yang ditinggalkan si mati.

Pelabur hanya perlu ke Cawangan ASNB untuk membuat tuntutan dan proses tuntutan mengambil masa kira-kira 21 hari dari tarikh tuntutan dikemukakan.

Apakah perbezaan di antara ASB dan Pembiayaan ASB (ASBF)?

ASB Pembiayaan ASB (ASBF)
 • Pelaburan tunai terus ke dalam unit amanah ASB
 • Pelaburan mengikut kemampuan pada bila-bila masa
 • Tidak perlu meminjam untuk melabur dalam ASB
 • Kemudahan pembiayaan (pinjaman) yang ditawarkan oleh bank untuk pelaburan dalam unit amanah ASB
 • Membabitkan caj faedah yang dikenakan pihak bank
 • Bayaran ansuran tetap setiap bulan
 • Kemudahan pembiayaan ASB adalah satu pilihan, bukan kemestian untuk melabur dalam ASB

Apakah perbezaan di antara Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)?

ASB ialah satu tabung unit amanah yang diuruskan oleh ASNB.
ASNB ialah syarikat pengurusan unit amanah yang merupakan anak syarikat Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Apa itu myASNB?

myASNB ialah portal pelaburan yang dibangunkan ASNB untuk memudahkan pelabur ASNB menguruskan pelaburan secara dalam talian (on-line)

Antara kemudahan yang disediakan menerusi myASNB ialah:

 • Pelaburan tambahan terus ke dalam akaun unit amanah ASNB secara percuma;
 • Penetapan pelaburan secara automatik menerusi Auto Labur;
 • Menyemak rekod urus niaga dan baki pelaburan yang terkini;
 • Mengemaskini maklumat peribadi dengan mudah; dan
 • Mengurus akaun pelaburan anak berusia 18 tahun ke bawah untuk penjaga berdaftar.
 • Pengeluaran pelaburan unit amanah ASNB

Untuk menggunakan myASNB, pelabur perlu terlebih dahulu mengemaskini nombor telefon di mana-mana Cawangan atau Ejen ASNB sebelum mendaftar di www.myasnb.com.my

Back To Top