Maksimumkan Pelaburan ASB dengan dividen melalui kuasa kompaun

Lihat bagaimana pelaburan permulaan (modal) berjumlah RM50,000 boleh berkembang
lebih empat kali ganda selepas 25 tahun jika modal dan dividen tidak dikeluarkan

Tip untuk optimumkan pelaburan melalui pembiayaan ASB

1. Sediakan bajet untuk bayar ansuran bulanan ikut kemampuan. Jangan bergantung kepada dividen.


2. Disiplinkan diri untuk membayar ansuran bulanan. Anggap seperti anda membayar ansuran kereta.

3. Beri peluang pelaburan dan dividen anda berkembang tanpa mengeluarkan dividen.

Back To Top