e-Seminar Pelaburan 360 Hari PNB

Merupakan versi dalam talian untuk Seminar Pelaburan 360 Hari anjuran Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang diadakan setiap hari di lokasi-lokasi tertentu seluruh negara.

Anda boleh memilih mana-mana satu daripada tajuk modul yang disediakan yang bersesuaian dengan usia dan profil diri anda seperti berikut :

No. Modul Kategori Modul Cadangan profil penonton
1. Modul A Kategori Sekoah Menengah Pelajar sekolah menengah
2. Modul B Kategori Golongan Muda Berusia antara 18-25 tahun yang sedang melanjutkan pengajian
3. Modul C Kategori Profesional Berusia antara 23-60 tahun yang bekerjaya
4. Modul D Kategori Umum **Modul ringkas untuk golongan dewasa berusia 18 tahun ke atas.


*cadangan profil penonton adalah berdasarkan kandungan dan kupasan setiap modul yang disesuaikan dengan keperluan golongan berkenaan.
**Sekiranya mempunyai masa, anda dinasihatkan untuk mengikuti modul B atau C untuk maklumat pelaburan dan perancangan kewangan yang lebih kompehensif.

Apa manfaat e-Seminar Pelaburan 360 Hari?

  • Anda boleh menambah ilmu pelaburan dan perancangan kewangan di mana-mana dan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian anda.

  • Ia adalah percuma

Video Modul Seminar Pelaburan 360 Hari

Kategori A : Pelajar Sekolah


Modul 101 (A)
Asas Perancangan Kewangan
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 201 (A)
Kenali Asas Pelaburan
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 202 (A)
Membina Tabung Pendidikan
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 203(A)
Asas Pengurusan Hutang dan Pinjaman
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 301 (A)
Kenali Perlindungan Risiko
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 101 (A)
Asas Perancangan Kewangan
Segmen 1 | 2 | 3

Kategori B : Golongan Muda


Modul 101 (B)
Asas Perancangan Kewangan
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 201 (B)
Asas Perancangan Pelaburan
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 202 (B)
Perancangan Cukai Pendapatan Individu
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 203 (B)
Perancangan Perlindungan Risiko (Insurans dan Takaful)
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 301 (B)
Pengurusan Harta Pusaka
Segmen 1 | 2 | 3


Modul 302 (B)
Perancangan Tabung Pendidikan
Segmen 1 | 2 | 3

Back To Top