Soalan Lazim Pengagihan Pendapatan
Amanah Saham Bumiputera (ASB).

Pengagihan pendapatan ASB dan bonus bagi tahun kewangan 2020 adalah seperti berikut:

Pengagihan Pendapatan 3.50 sen per unit
Bonus 0.75 sen per unit
Ehsan (untuk 30,000 unit pertama) 0.75 sen per unit
Pengagihan pendapatan, bonus dan Ehsan adalah berdasarkan purata baki minimum bulanan (BMB) sepanjang tahun 2020 dengan formula seperti berikut:

Pengiraan Pengagihan Pendapatan ASB

Jumlah Baki Minimum Bulanan Selama 12 Bulan
X Kadar Pengagihan
12 bulan

Pengiraan Bonus

Jumlah Baki Minimum Bulanan Selama 12 Bulan X Kadar Bonus
12 bulan

Pengiraan Ehsan

Jumlah Baki Minimum Bulanan Selama 12 Bulan untuk 30,000 unit pertama X Kadar Ehsan
12 bulan
ASB akan mengagihkan perolehan dari pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah. Jumlah pembayaran bagi pengagihan pendapatan pada setiap tahun kewangan adalah berdasarkan prestasi semasa pelaburan ASB.

Setiap agihan pendapatan ini, adalah mematuhi tatacara yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Tabung Unit Amanah yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai rujukan semua syarikat unit amanah di Malaysia.
Bonus, sekiranya ada, adalah dari sumber dan atas budi bicara mutlak PNB. PNB telah mengagihkan bonus kepada pemegang unit ASB yang layak sejak pelancaran ASB pada tahun 1990 sehingga kini dan kadar bonus adalah tertakluk kepada keupayaan dan budi bicara PNB sepenuhnya.
Semua pemegang unit yang mempunyai baki minimum sekurang-kurangnya 1 unit dalam ASB pada akhir tahun kewangan 2020 layak untuk mendapatkan pengagihan bonus dan Ehsan.

Ehsan ialah bonus tambahan untuk semua pemegang unit ASB, diagihkan sempena sambutan Ulang Tahun ASB ke-30. Pemegang unit yang mempunyai pelaburan 30,000 unit atau kurang akan menerima pulangan efektif sepenuhnya, manakala pelaburan yang melebihi nilai ditetapkan, pengiraan adalah untuk 30,000 unit yang pertama sahaja.
Pembayaran pengagihan pendapatan, bonus dan Ehsan akan dilaburkan semula ke dalam akaun pemegang unit sebagai unit tambahan dan akan dikreditkan ke dalam akaun pemegang unit secara automatik pada 1 Januari 2021.
Pengiraan agihan pendapatan, bonus serta Ehsan untuk program ADAM50 diasingkan daripada pegangan unit yang lain walau bagaimanapun cara pengiraan adalah sama.

Jumlah agihan pendapatan bagi program ADAM50 akan dilaburkan semula tetapi tidak boleh dikeluarkan sehinga tempoh matang program iaitu apabila anak mencapai usia 18 tahun.

Ibu bapa/penjaga berdaftar boleh menyemak jumlah tersebut menerusi portal dan aplikasi mudah alih myASNB atau di kaunter cawangan ASNB atau ejen berdekatan.
Para pemegang unit boleh menyemak pengagihan pendapatan, bonus dan Ehsan mulai jam 12 tengahari, 1 Januari 2021 melalui portal dan aplikasi mudah alih myASNB serta perbankan internet ejen ASNB yang beroperasi secara masa nyata (“real-time”) manakala semakan di cawangan ASNB atau ejen ASNB mulai 4 Januari 2021. Penyata pengagihan pendapatan akan dihantar bersama dengan laporan pengurus dalam tempoh dua bulan selepas tahun kewangan berakhir.
Ya, jumlah pengagihan pendapatan, bonus dan Ehsan akan dipaparkan secara berasingan di dalam urus niaga terkini yang terdapat di portal myASNB dan penyata tahunan ASB.

Transaksi pengagihan pendapatan akan dipaparkan seperti berikut:

Jenis Transaksi Paparan dalam myASNB
Pengagihan Pendapatan Normal Reinvestment
Bonus Special Reinvestment
Ehsan Special Bonus Dividend
Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis Fatwa Negeri-negeri menyatakan bahawa bagi menjaga kepentingan dan maslahah umat Islam serta mengelakkan kemudharatan yang lebih besar, hukum melabur dalam unit amanah yang diuruskan oleh PNB serta pengagihan pendapatan atau bonus yang diterima adalah Harus.
Sebagai tabung pelaburan di mana lebih 70% daripada pelaburannya adalah dalam pasaran saham, pelaburan ASB terdedah kepada situasi ekonomi terutamanya risiko pasaran saham. Ekoran penularan wabak Covid-19, pasaran saham domestik telah mengalami situasi turun naik yang mana dalam suku pertama tahun kewangan 2020, penanda aras utama pasaran tempatan iaitu indeks FBM Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah merekodkan penurunan dan mencapai tahap terendah pada bulan Mac 2020 iaitu pada paras 1,220 mata. Indeks kembali meningkat sebanyak +35.5% untuk ditutup di paras 1,652 mata pada 18 Disember 2020, namun peningkatan secara menyeluruh hanya berlaku pada penghujung tahun 2020.

Kesan daripada penularan pandemik Covid-19 disusuli perintah kawalan pergerakan (PKP) telah menjejaskan prestasi perniagaan dan syarikat-syarikat yang dilaburkan serta mengakibatkan sektor ekonomi berkembang pada kadar yang lebih perlahan. Prestasi syarikat yang dilaburkan mencatat jumlah keuntungan diperoleh lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Pada suku ketiga 2020, Keluaran Dalam Negera Kasar (KDNK) Malaysia menyusut sebanyak 2.7% berbanding tahun lepas berikutan prestasi rendah di semua sektor, kecuali sektor pembuatan. Namun begitu, pertumbuhan ekonomi global dan domestik beransur pulih susulan pembukaan semula sektor ekonomi pada suku ketiga tahun 2020.

Berdasarkan Garis Panduan Tabung Unit Amanah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, pengagihan pendapatan mana-mana tabung unit amanah (termasuk ASB) hanya boleh diagihkan daripada keuntungan yang direalisasikan. Dalam keadaan ekonomi global yang mencabar, ASB telah berjaya merealisasikan keuntungan sebanyak RM7.6 bilion untuk diagihkan bagi tahun 2020 kepada semua pelaburnya.
Memandangkan sebahagian besar pelaburan ASB adalah di dalam pasaran saham tempatan, prestasi turun naik Bursa Malaysia memberi kesan terhadap pulangan ASB. Sungguhpun demikian, PNB mengambil langkah yang sewajarnya dalam menguruskan risiko pendedahannya di pasaran ekuiti domestik dengan mempelbagaikannya ke pasaran ekuiti antarabangsa sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Setakat Disember 2020, perumpukan aset dalam ekuiti antarabangsa telah merekodkan peningkatan dari 3.6% pada 2019 kepada 5.9% dari jumlah perumpukan aset tabung. Strategi ini telah membantu mengurangkan kesan prestasi kurang memberangsangkan di pasaran saham domestik dan mencatatkan hasil yang positif, yang mana sumbangan pendapatan kasar dari ekuiti awam antarabangsa meningkat dari 6.3% pada 2019 kepada 24.2% pada 2020.

Menerusi strategi kepelbagaian pelaburan PNB, bagi mengimbangi pulangan dan risiko pasaran tempatan, pendedahan kepada aset global akan dipertingkatkan dan dilaksanakan secara terancang dan berperingkat mengikut kesesuaian keadaan ekonomi global dan matawang asing selain dari meneroka pelaburan-pelaburan baru yang berpotensi. Di samping itu, perumpukan aset juga akan tertumpu kepada sektor-sektor baru yang lebih mampan.

PNB kekal optimistik dengan strategi pelaburannya dan akan terus berusaha untuk mencapai objektif pelaburan ASB melalui perlaksanaan strategi jangka panjang. Bagi tahun 2021, ekonomi dunia dijangka akan pulih dari kemorosotan ketara pada tahun 2020. Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang di antara 6.5% hingga 7.5% dalam tahun 2021 selaras dengan jangkaan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan “International Monetory Fund (IMF)”. Pengagihan vaksin secara berperingkat di seluruh dunia akan membantu memulihkan aktiviti ekonomi dan menggerakkan ekonomi dunia ke landasan pemulihan.
Pembiayaan ASB ialah kemudahan kredit yang ditawarkan oleh pihak bank kepada pelanggan yang ingin melabur dalam ASB secara sekali gus dan pada masa sama, membantu pelabur menanam disiplin dalam melabur secara paksa (“forced saving”).

Meskipun kadar pengagihan pendapatan ASB adalah lebih rendah berbanding tahun sebelumnya, pelabur masih menerima pulangan yang lebih tinggi dari kadar pembiayaan semasa (sekitar 3.50% - 3.85%) dan tidak perlu berdepan dengan risiko kehilangan modal ASB yang berharga tetap iaitu RM1 seunit. Pemegang unit juga masih boleh menikmati faedah pulangan jangka panjang melalui kuasa kompaun, sekiranya pengagihan pendapatan tidak dikeluarkan di mana nilai pelaburan akan berkembang dari tahun ke tahun.

Pelaburan menerusi pembiayaan ASB perlu mengambil kira kemampuan untuk membayar ansuran bulanan dan bukannya mengharapkan pengagihan pendapatan semata-mata. Pemegang unit boleh menghubungi pihak bank yang menawarkan pembiayaan untuk berunding bagi mendapatkan kadar faedah pembiayaan yang lebih rendah.
Tahun 2020 adalah tahun yang mencabar buat seluruh dunia apabila pandemik Covid-19 melanda dan menjejaskan kesejahteraan rakyat serta ekonomi, malah mengubah kehidupan seharian kita dengan norma baharu. Walaupun begitu, penemuan vaksin baharu akan membantu memulihkan ekonomi dan mengembalikan kerancakan aktiviti ekonomi dalam negara. Indeks Bursa Malaysia juga dilihat semakin meningkat, mencerminkan keyakinan pelabur yang semakin pulih secara amnya. Oleh itu, para pelabur boleh mengambil peluang untuk terus melabur dan mengukuhkan simpanan dalam pelaburan yang selamat untuk kegunaan di saat kecemasan.

Pelaburan ASB sama ada dengan wang sendiri atau pembiayaan melalui bank masih mampu menjana pulangan dengan risiko yang bersesuaian. Kini, terdapat banyak kemudahan pelaburan dalam talian menerusi portal dan aplikasi mudah alih @myASNB serta perbankan internet oleh ejen ASNB yang memudahkan pelabur untuk membuat transaksi di mana-mana sahaja. Selain itu, pelabur juga boleh memilih untuk melabur dalam ASB dengan kemudahan Auto Labur yang membolehkan pelabur menetapkan pelaburan bulanan secara automatik serendah RM30. Dengan cara ini, pelaburan boleh dilakukan secara konsisten setiap bulan mengikut kemampuan masing-masing.

Pembiayaan ASB membolehkan pelabur untuk melabur dalam ASB secara paksa (”forced savings”) di samping mendapat modal pelaburan yang lebih besar. Namun, perlu diingatkan agar pembiayaan yang dibuat mengikut kemampuan diri dan komitmen untuk membayar ansuran bulanan yang ditetapkan. Dalam erti kata lain, pelabur hendaklah membayar ansuran bulanan dengan menggunakan wang sendiri, dan bukannya menggunakan agihan pendapatan dari ASB sebagai bayaran balik pembiayaan (“rolling dividend”) untuk memanfaatkan kuasa kompaun sepenuhnya.

Pelabur dinasihatkan untuk mendapatkan kadar pembiayaan yang kompetitif dan berunding dengan pihak bank untuk kadar pembiayaan yang lebih rendah. Pelabur juga boleh mendapatkan khidmat nasihat tentang pembiayaan ASB dan menyemak semula strategi kewangan dengan Pusat Khidmat Nasihat Pembiayaan ASB yang boleh dihubungi di talian 03-7730 8899.
Back To Top