Soalan Lazim Pengagihan Pendapatan
Amanah Saham Bumiputera (ASB).

Pengagihan Pendapatan ASB dan Bonus ASB bagi tahun kewangan 2023 adalah seperti berikut:

Pengagihan Pendapatan 4.25 sen per unit
Bonus 1.00 sen per unit
Pengagihan Pendapatan dan Bonus ASB adalah berdasarkan purata baki minimum bulanan sepanjang tahun 2023 dengan formula seperti berikut:

Pengiraan Pengagihan Pendapatan ASB

Jumlah Baki Minimum Bulanan Selama 12 Bulan
X Kadar Pengagihan
12 bulan

Pengiraan Bonus ASB

Jumlah Baki Minimum Bulanan Selama 12 Bulan X Kadar Bonus
12 bulan

ASB akan mengagihkan perolehan dari pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah. Jumlah pembayaran bagi Pengagihan Pendapatan pada setiap tahun kewangan adalah berdasarkan prestasi semasa pelaburan ASB.

Setiap agihan pendapatan ini, adalah mematuhi tatacara yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Dana Unit Amanah yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai rujukan semua syarikat unit amanah di Malaysia.
Bonus ASB sekiranya ada, adalah dari PNB yang telah mengagihkan Bonus kepada pemegang unit ASB yang layak sejak pelancaran ASB pada tahun 1990 sehingga kini. Kadar Bonus, sekiranya ada, adalah tertakluk kepada keupayaan dan budi bicara PNB sepenuhnya.
Semua pemegang unit yang mempunyai baki minimum 1 unit dalam ASB adalah layak untuk mendapatkan pengagihan Bonus ASB, di mana kelayakan adalah di atas setiap unit yang dipegang.
Pembayaran Pengagihan Pendapatan dan Bonus bagi ASB ini akan dilaburkan semula ke dalam akaun pemegang unit sebagai unit tambahan dan akan dikreditkan ke dalam akaun pemegang unit secara automatik pada 1 Januari 2024.
Para pemegang unit boleh menyemak Pengagihan Pendapatan dan Bonus pada 1 Januari 2024 melalui portal, kiosk dan aplikasi mudah alih myASNB serta perbankan internet ejen ASNB yang beroperasi secara masa nyata (‘real-time’).

Manakala semakan di cawangan ASNB atau ejen ASNB boleh dilakukan mulai 2 Januari 2024. Penyata Pengagihan Pendapatan akan dihantar bersama dengan laporan pengurus dalam tempoh dua bulan selepas tahun kewangan berakhir.
Ya, jumlah Pengagihan Pendapatan dan Bonus akan diasingkan dalam penyata tahunan ASB.
Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis Fatwa Negeri-negeri menyatakan bahawa bagi menjaga kepentingan dan maslahah umat Islam serta mengelakkan kemudharatan yang lebih besar, hukum melabur dalam unit amanah yang diuruskan oleh PNB serta Pengagihan Pendapatan dan Bonus yang diterima adalah Harus.
Pengiraan zakat untuk tabung-tabung unit amanah ASNB, termasuk pelaburan ASB, boleh dilakukan melalui perkhidmatan kalkulator zakat yang disediakan di platform myASNB.

Pelaburan yang diambil kira bagi pengiraan zakat tabung unit amanah ASNB adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  1. Merangkumi semua tabung unit amanah ASNB termasuk pelaburan dalam ASB;
  2. Terhad kepada pelaburan tunai sahaja. Pelaburan bukan tunai seperti pembiayaan ASB atau unit yang diblok untuk Hibah tidak termasuk dalam pengiraan tersebut;
  3. Tabung unit amanah yang didaftarkan mestilah mencapai sekurang-kurangnya satu (1) tahun kalendar untuk menepati keperluan ‘haul’ dalam penilaian zakat; dan
  4. Jumlah pelaburan adalah bersamaan atau melebihi amaun Nisab yang ditetapkan.
Walaubagaimanapun, pemegang unit juga boleh membuat pengiraan zakat berdasarkan kaedah yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri masing-masing.

Pembayaran zakat di dalam tahun taksiran cukai pendapatan membolehkan pelabur untuk mendapatkan rebat cukai menerusi Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967, Seksyen 6A (3).
Unit amanah yang telah diwakafkan akan dipindah milik kepada MAIWP selaku pemegang amanah Wakaf ASNB. Unit yang telah diwakafkan akan tetap menerima Pengagihan Pendapatan dan Bonus yang mana agihan ini akan dipindahkan ke akaun pengagihan wakaf untuk disumbangkan ke projek-projek wakaf.

Pewakaf akan menerima laporan tahunan wakaf yang mengandungi maklumat dana wakaf terkumpul, hasil pulangan pelaburan daripada dana wakaf dan agihan sumbangan ke projek-projek wakaf.
Pengiraan Pengagihan Pendapatan dan Bonus untuk program ADAM50 diasingkan daripada pegangan unit yang lain. Walau bagaimanapun cara pengiraan adalah sama.

Namun, pembayaran Pengagihan Pendapatan dan Bonus bagi unit yang diblok dalam program ADAM50 tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang program iaitu apabila anak mencapai usia 18 tahun.
Sepanjang tahun 2023, prestasi pasaran saham antarabangsa dan domestik dipengaruhi oleh kenaikan kadar faedah oleh bank-bank pusat antarabangsa bagi mengawal kadar inflasi yang tinggi. Faktor ini, bersama dengan isu-isu lain seperti ketegangan geopolitik dan kadar pemulihan ekonomi China yang berlaku dengan perlahan, telah memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi global.

Walau bagaimanapun, pasaran saham utama dunia telah mencatatkan peningkatan yang memberangsangkan, didorong oleh kenaikan kadar faedah yang semakin perlahan dan dijangka memuncak menjelang akhir tahun ini. Indeks komposit utama dunia seperti MSCI All Country World Islamic Index (MSCI ACWI Islamic) telah merekodkan pertumbuhan sebanyak 17.4% daripada 1,465.83 mata pada 31 Disember 2022 kepada 1,720.68 mata pada 15 Disember 2023.

Manakala penanda aras utama pasaran saham tempatan iaitu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah menunjukkan penurunan sebanyak 2.2% daripada 1,495.49 mata pada 31 Disember 2022 kepada 1,462.45 mata pada 15 Disember 2023. Ini diakibatkan oleh ketidaktentuan ekonomi dunia serta penurunan nilai mata wang Ringgit Malaysia.

Namun begitu, ASB telah mencapai prestasi yang memuaskan didorong oleh prestasi saham syarikat-syarikat strategik PNB dan saham antarabangsa yang memberangsangkan, serta usaha untuk mempelbagaikan kelas aset pelaburan telah berjaya membuahkan hasil dengan memberikan pulangan yang stabil kepada dana.
PNB komited dalam memberikan pulangan yang mampan dan meningkatkan profil risiko-pulangan dana. Ini akan dilakukan melalui pelaksanaan strategi mempelbagaikan pelaburan ke dalam berbagai kelas aset, dengan memberi penekanan khusus pada pasaran antarabangsa. Strategi ini adalah sebahagian daripada rancangan Strategi Perumpukan Aset (Strategic Asset Allocation, SAA) yang dirancang untuk melengkapi dan menyokong mandat PNB.

Kepelbagaian ini dijangka menghasilkan portfolio ‘all-weather’ yang akan membantu mengurangkan risiko penumpuan dalam kelas aset tertentu. PNB juga akan menjalankan pemantauan aktif dan melakukan pengimbangan semula portfolio dari semasa ke semasa untuk mengemudi dan bertindak balas terhadap keadaan pasaran yang turun naik.
Pemegang unit dinasihatkan untuk terus melabur dalam ASB untuk jangka panjang sama ada dengan wang sendiri atau pembiayaan melalui bank.

Pembiayaan ASB merupakan suatu kemudahan kredit yang ditawarkan oleh bank-bank yang dilantik oleh ASNB, kepada pelabur yang ingin melabur dalam ASB dalam bentuk ‘force-savings’ dan perlu memberi sepenuh komitmen untuk membayar ansuran bulanan yang ditetapkan. Pelabur seharusnya membuat pembiayaan mengikut kemampuan diri untuk membayar balik pembiayaan dalam tempoh jangka panjang. Dengan erti kata lain, pelabur mampu membayar ansuran bulanan menggunakan wang sendiri, dan bukannya menggunakan agihan pendapatan dari ASB sebagai bayaran balik pinjaman (‘rolling’).

Kini, para pelabur ASB mempunyai banyak kemudahan untuk melabur, antaranya menerusi portal dan aplikasi mudah alih @myASNB atau perbankan internet oleh ejen ASNB yang memudahkan pelabur untuk membuat transaksi di mana-mana sahaja. Selain itu, pelabur juga boleh memilih untuk melabur dengan kemudahan Auto Labur yang membolehkan pelabur menetapkan pelaburan bulanan ASB secara automatik serendah RM10 sebulan. Dengan cara ini, pelaburan boleh dilakukan secara konsisten setiap bulan mengikut kemampuan masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkenaan pembiayaan ASB perlu diajukan kepada bank-bank yang menawarkan pembiayaan tersebut atau Pusat Khidmat Pelanggan ASNB di talian 03-7730 8899 untuk membantu pelabur yang mengambil Pembiayaan ASB menyemak semula strategi dan struktur pembiayaan mereka.
Back To Top