Simulasi Pengiraan Pengagihan Pendapatan

Senario 1: Pelaburan Melalui Auto Labur

Pelabur membuat potongan bulanan Auto Labur di myASNB sebanyak RM100

Tiada pengeluaran unit dibuat sepanjang tahun 2022

Kedudukan Baki Minimum Bulanan ASB Tahun 2022


Pengiraan Pengagihan Pendapatan dan Bonus ASB

Jumlah Keseluruhan Agihan : RM2,475.31
Back To Top