Simulasi Pengiraan Pengagihan Pendapatan

Senario 2 – Pelaburan menerusi Pembiayaan ASB

Pelabur mempunyai pembiayaan ASB sebanyak 30,000 unit.

Tiada pelaburan tambahan yang dibuat semasa tahun kewangan

Kedudukan Baki Minimum Bulanan ASB Tahun 2022


Pengiraan Pengagihan Pendapatan dan Bonus ASB

Jumlah Keseluruhan Agihan : RM1,530.00
Back To Top