Simulasi Pengiraan Pengagihan Pendapatan

Senario 3 – Pelaburan dengan pengeluaran setiap bulan

Pelabur membuat jualan balik secara dalam talian sebanyak RM300 setiap bulan

Tiada pelaburan tambahan yang dibuat semasa tahun kewangan

Kedudukan Baki Minimum Bulanan ASB Tahun 2023


Pengiraan Pengagihan Pendapatan dan Bonus ASB

Jumlah Keseluruhan Agihan : RM1,068.38
Back To Top