Asas-asas pembiayaan ASBKaedah alternatif untuk melabur dalam ASB selain daripada pelaburan secara tunai.

Tidak memerlukan bayaran pendahuluan atau sebarang bentuk cagaran.

Kemudahan yang ditawarkan oleh ejen-ejen bank ASNB untuk pelabur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank.
Dilengkapi insuran/takaful sebagai perlindungan risiko terhadap kematian atau kehilangan upaya.
Instrumen pelaburan yang tertakluk kepada kadar pembiayaan dan caj-caj berkaitan.
Instrumen pelaburan yang berpotensi membantu anda untuk mencapai objektif kewangan jangka panjang dengan ‘pelaburan paksa’.

Sila rujuk Prospektus Induk dan Halaman Serlahan Produk yang terkini untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan
ciri-ciri unit amanah ASB yang boleh didapati di www.asnb.com.my, cawangan ASNB dan ejen.

Bagi mana-mana pembiayaan pinjaman unit amanah yang disediakan, pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan penyata pendedahan risiko pembiayaan pinjaman unit amanah sebelum membuat keputusan untuk membuat pinjaman bagi tujuan membeli unit amanah. Penyata tersebut akan diberikan oleh pihak bank pada setiap permohonan pembiayaan ASB.

Tip Pembiayaan ASB

Ikut Kemampuan Anda


Selaraskan matlamat pelaburan dengan kemampuan anda. Sediakan bajet untuk bayaran ansuran bulanan ke atas pembiayaan mengikut kemampuan dan komitmen bulanan anda. Jangan bergantung kepada dividen tahunan.Labur dengan disiplin


Disiplinkan diri untuk membayar ansuran bulanan tanpa menggunakan dividen tahunan. Anggap seperti anda membayar ansuran pinjaman kereta/rumah.Kekalkan dividen


Beri peluang pelaburan dan dividen anda berkembang dengan mengekalkan dividen tahunan. Lebih banyak dividen yang disimpan (compounded), lebih besar manfaatnya daripada menggunakannya untuk membayar ansuran bulanan.Ambil kira komitmen masa hadapan


Pembiayaan ASB yang bersifat jangka panjang memerlukan anda mengambil kira komitmen kewangan lain seperti pembelian rumah, kereta atau perbelanjaan keluarga yang meningkat.Terapkan strategi “biarkan pelaburan berkembang”


Antara strategi pembiayaan yang boleh dipraktikkan ialah menetapkan bayaran auto-debit untuk ansuran bulanan. Apabila matang nanti, anda dapat menikmati hasil daripada pembiayaan tersebut.Ambil Takaful untuk perlindungan


Perlindungan takaful yang kebiasaannya ditawarkan bersama pembiayaan ASB dapat memberikan ketenangan terhadap sebarang risiko kematian dan kehilangan upaya.

Panduan menetapkan jumlah pembiayaan yang sesuai buat anda

Panduan menetapkan jumlah pembiayaan yang sesuai buat andaJadual 1: Anggaran jumlah ansuran bulan mengikut jumlah pembiayaan.


Lihat bagaimana mereka peruntukkan# gaji bulanan untuk simpanan dan pelaburan

#Sebagai ilustrasi dan cadangan sahaja dalam menetapkan bajet bulanan | *Jumlah gaji adalah setelah mengambil kira potongan bulanan wajib seperti KWSP dan potongan cukai bulanan (PCB) **Jumlah, kadar & tempoh pembiayaan merujuk kepada Jadual 1


Dapatkan maklumat yang betul dan penerangan berserta fakta berkaitan ASB daripada sumber yang rasmi dan dipercayai

Bagi mana-mana pembiayaan pinjaman unit amanah yang disediakan, pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan penyata pendedahan risiko pembiayaan pinjaman unit amanah sebelum membuat keputusan untuk membuat pinjaman bagi tujuan membeli unit amanah. Penyata tersebut akan diberikan oleh pihak bank pada setiap permohonan pembiayaan ASB.

Berhati-hati dengan risiko berkaitan pembiayaan ASB
dan nasihat bagaimana anda menanganinyaSila rujuk Prospektus Induk dan Halaman Serlahan Produk yang terkini untuk mengetahui lebih Lanjut berkaitan ciri-ciri unit amanah ASB terdapat di www.asnb.com.my, cawangan ASNB dan ejen.

Bagi mana-mana pembiayaan pinjaman unit amanah yang disediakan, pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan penyata pendedahan risiko pembiayaan pinjaman unit amanah sebelum membuat keputusan untuk membuat pinjaman bagi tujuan membeli unit amanah. Penyata tersebut akan diberikan oleh pihak bank pada setiap permohonan pembiayaan ASB.

Manfaat kuasa kompaun ke atas pelaburan andaPembiayaan ASB memberikan kelebihan modal pelaburan sekaligus

Manfaatkan sepenuhnya kuasa kompaun melalui modal pelaburan sekaligus dan dividen yang
dikekalkan melalui pembiayaan ASB berbanding pelaburan bulanan pada jumlah yang kecil.

Pembiayaan ASB memberikan kelebihan modal pelaburan sekaligus

*berdasarkan jumlah agihan pendapatan dan bonus ASB tahun kewangan 2021

Perbezaan Diantara Pembiayaan ASB & Pelaburan Sendiri (Bulanan)
Prestasi dana pada masa lalu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depan bagi sesebuah unit amanah.

Kuasa kompaun memaksimumkan pembiayaan ASB anda

Modal pelaburan dan dividen tahunan yang dikekalkan akan menjadikan jumlah pelaburan terkumpul pada setiap awal tahun lebih besar dan seterusnya mendapat pulangan (jumlah dividen) yang lebih besar.
Perbezaan Jumlah Pelaburan Jika Dividen Dikekalkan/Dikeluarkan

Prestasi dana pada masa lalu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depan bagi sesebuah unit amanah.

Pelabur bijak memilih untuk mengekalkan dividen bagi memanfaatkan kuasa kompaun
Anda kategori pelabur yang mana?
Bagi mana-mana pembiayaan pinjaman unit amanah yang disediakan, pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan penyata pendedahan risiko pembiayaan pinjaman unit amanah sebelum membuat keputusan untuk membuat pinjaman bagi tujuan membeli unit amanah. Penyata tersebut akan diberikan oleh pihak bank pada setiap permohonan pembiayaan ASB.
Back To Top