Konsep Wakaf ASNB

Wakaf ASNB menggabungkan konsep pelaburan dan wakaf bagi memastikan sumbangan anda kekal berterusan.
Harta anda akan sentiasa dikekalkan untuk pelaburan dan pulangan hasil daripada pelaburan tersebut akan diwakafkan.

Wakaf ASNB dalam bentuk unit amanah adalah wakaf yang bersifat kekal iaitu wakaf ’Muabbad’.
Ia merupakan aset wakaf yang tidak boleh di jual, pindah milik atau diwarisi untuk dimanfaatkan selamanya.

Projek wakaf akan menerima sumbangan hasil daripada pulangan pelaburan unit amanah yang diwakafkan.
Dana unit amanah yang diwakafkan dikekalkan untuk menjana pulangan pelaburan secara berterusan untuk tahun-tahun berikutnya.

Bagaimana wakaf unit amanah anda diuruskanBack To Top